Tổng Bí thư: 'Kiên quyết loại những phần tử biến chất...'

V.Thắng Ảnh: Hoàng Long

“Có người ăn chặn của dân, vòi vĩnh, đòi quà cáp, biếu xén. Một số người có chức có quyền còn tác phong quan cách, gia trưởng, phụ trách ở địa phương nào, đơn vị nào thì như “ông vua con”. Thậm chí có những cá nhân, tập thể bị trù dập, ức hiếp”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư: 'Kiên quyết loại những phần tử biến chất...'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị triển khai chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, kết luận
của Bộ Chính trị, Ban bí thư về công tác dân vận.

Các cấp ủy đảng cần có biện pháp kiên quyết, đấu tranh các hiện tượng thoái hóa, biến chất, siết chặt kỹ luật của Đảng, kiên quyết thải loại những phần tử biến chất ra khỏi đảng để lấy lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở như vậy tại hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban bí thư về công tác dân vận, diễn ra sáng 27/5, tại Hà Nội. Tham dự hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Một bộ phận cán bộ, công chức còn quan liêu

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, đây là năm thứ 3 liên tiếp, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2016 – 2017; chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Bộ trưởng Tân cũng cho hay, Chính phủ đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực theo hướng Nhà nước kiến tạo và phát triển; trọng tâm là xây dựng thể chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chính quyền phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Dẫu đã đưa ra nhiều giải pháp trên song chính Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng thừa nhận, việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận nhiều lúc chưa kịp thời. Hàng loạt những yếu kém đã được Bộ trưởng Tân liệt kê như: “một số chính sách được ban hành chưa đáp ứng được nguyện vọng, lợi ích của Nhân dân; quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi bị vi phạm; tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người một số nơi còn diễn biến phức tạp; công tác hậu kiểm sau khi giải quyết đơn thư, khiếu nại của công dân còn hạn chế”. Càng đáng lo ngại hơn khi theo Bộ trưởng Tân, công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước đối với công tác dân vận chưa được quan tâm đúng mức. Một bộ phận cán bộ, công chức nhà nước còn quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền; thủ tục hành chính ở một số ngành, một số lĩnh vực còn phức tạp, chưa đáp ứng được nguyện vọng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Từ đó, đưa ra giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Tân đề nghị, tiếp tục triển khai đồng bộ chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước gắn với cải cách công vụ, công chức và tinh giản biên chế.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng đề nghị, các cấp công đoàn cần xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách; sắp xếp, kiện toàn bộ máy phù hợp với tình hình mới. Tập trung nguồn lực nâng cao năng lực hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đầu tư trọng tâm, trọng điểm về cán bộ, nguồn tài chính cho công đoàn các khu công nghiệp và công đoàn cấp huyện có đông công nhân lao động.

Tổng Bí thư: 'Kiên quyết loại những phần tử biến chất...' - 1

Quang cảnh Hội nghị.

Giải quyết kịp thời nhiều bức xúc chính đáng của nhân dân

Là người gần như dành trọn thời gian công tác của mình cho khối Mặt trận-Dân vận trước khi chuyển sang nhiệm vụ mới làm Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh , bà Võ Thị Dung hiểu hơn hết mối quan hệ máu thịt giữa dân với Đảng. Theo bà Dung, khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, trọng tâm khắc phục hạn chế, khuyết điểm qua tự phê bình, tiếp thu phê bình là tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Và thước đo hiệu quả việc các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận được bà nhắc đến chính là việc nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, hiến kế của các tầng lớp nhân dân ở địa phương, người lao động ở đơn vị, đặc biệt là giải quyết kịp thời nhiều bức xúc chính đáng của nhân dân.

Trong khi đó, ở góc độ khác, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới. Bà Hằng cũng nhấn mạnh đến việc, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc triển khai xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở.

“Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng trong vùng có đông đồng bào dân tộc. Cán bộ Mặt trận, đoàn thể phải sâu sát cơ sở, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ hội thực hiện tốt phong cách dân vận trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin và phương châm chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò đoàn viên, hội viên và lực lượng nòng cốt vận động đồng bào dân tộc tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương”-đó là vấn đề được bà Sơn Thị Ánh Hồng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh kiến nghị để nâng cao công tác dân vận trong thời gian tới.

Tổng Bí thư: 'Kiên quyết loại những phần tử biến chất...' - 2

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Vận nước thịnh hay suy, mất hay còn là do sức mạnh của dân quyết định

Sau khi đánh giá cao những đóng góp của công tác dân vận trong thời gian qua, góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được niềm tin đối với Đảng, Tổng Bí thư cũng cho rằng, công tác dân vận còn những hạn chế yếu kém mà Đại hội 12 đã chỉ ra, trong đó có một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ công tác dân vận, chưa thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Theo Tổng Bí thư, tin ở dân, chăm lo cho dân, lấy dân làm gốc là một bài học lớn được rút ra từ chiều sâu lịch sử nước ta. Nguyễn Trãi đã đi đến nhận định rất quan trọng: Vận nước thịnh hay suy, mất hay còn là do sức mạnh của dân quyết định.

Và Nguyễn Trãi đã đi đến kết luận thật sâu sắc: Thuyền bị lật mới biết sức dân mạnh như sức nước, nước có thể chở thuyền nhưng nước cũng có thể lật thuyền được. Lê Nin thì nhấn mạnh, đối với một Đảng cầm quyền, một trong những nguy cơ lớn nhất và đáng sợ nhất là tự cắt đứt liên hệ với quần chúng. Bác Hồ và Đảng ta cũng thường xuyên chăm lo, củng cố mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, từ đó đã chiến thắng mọi kẻ thủ xâm lược.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, ngoài những khó khăn khách quan, chúng ta cũng gặp phải một số sai lầm khuyết điểm, tình trạng quan liêu, mệnh lệnh cửa quyền khá phổ biến, không ít cơ quan chính quyền không tôn trọng chính kiến của dân, không làm công tác vận động quần chúng, chỉ nặng về biện pháp hành chính, mệnh lệnh. Một bộ phận cán bộ đảng viên nhất là người có chức có quyền có những biểu hiện sa sút phẩm chất, sống xa dân, vô trách nhiệm với dân. Nhiều cán bộ các cấp các ngành còn tác phong quan liêu, gia trưởng độc đoán, thậm chí trù dập ức hiếp quần chúng làm tổn thương thanh danh uy tín của Đảng, giảm sút niềm tin đối với Đảng. 

“Trong khi ở nhiều nơi đời sống nhân dân còn khó khăn, nhiều nhu cầu thiết yếu của quần chúng chưa được đảm bảo thì lại có những cán bộ đảng viên chỉ lo vun vén cá nhân, xoay xở làm giàu, ăn uống chè chén bê tha, thậm chí có người vô trách nhiệm với dân, vô cảm trước những khó khăn đau khổ của quần chúng. Một số người còn lợi dụng chức quyền để vơ vét của cải của nhà nước, của tập thể, trở thành những con sâu mọt của xã hội”- Tổng bí thư chỉ rõ.

Trong điều kiện ngày nay, theo Tổng Bí thư nếu không chăm lo một cách đầy đủ đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân thì có nói bao nhiêu cũng đều vô nghĩa, không thuyết phục. Do vậy, cần nhận thức sâu sắc hơn đến vấn đề này để chăm lo đời sống cho nhân dân, đảm bảo đời sống nhân dân, từ cái ăn, cái mặc, học hành cho người dân, đến đảm bảo an sinh, an toàn và công bằng xã hội… “Bác Hồ nói sâu sắc lắm: Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư: 'Kiên quyết loại những phần tử biến chất...' - 3

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, có những đảng viên có thái độ coi thường quần chúng, không lắng nghe ý kiến, vận động quần chúng. Một số cán bộ, công chức, nhân viên có quan hệ trực tiếp với dân thì cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu gây đủ thứ phiền hà, khó khăn cho dân, thiếu lễ độ với dân. “Có người ăn chặn của dân, vòi vĩnh, đòi quà cáp, biếu xén. Một số người có chức có quyền còn tác phong quan cách, gia trưởng, phụ trách ở địa phương nào, đơn vị nào thì như ông vua con, thậm chí có những cá nhân, tập thể bị trù dập, ức hiếp”- Tổng Bí thư nói.

Từ đó, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng cần có biện pháp kiên quyết, đấu tranh các hiện tượng thoái hóa, biến chất, siết chặt kỹ luật của Đảng, kiên quyết thải loại những phần tử biến chất ra khỏi đảng để lấy lại lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất