Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp điều chỉnh thời gian tổ chức 3 cuộc thi

Tổng Cục GDNN cho biết, hiện nay nhiều cơ sở GDNN tiếp tục cho học viên nghỉ học phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 nên không triển khai được hoạt động để tham gia các cuộc thi do Tổng cục đã phát động.

Căn cứ vào điều kiện thực tế và ý kiến đề xuất của các cơ sở, Tổng cục GDNN quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức với 3 cuộc thi gồm: Cuộc thi viết “Tôi chọn nghề” lần II; Cuộc thi xây dựng Video Clip “GDNN thực học, thực hành - vững khởi nghiệp, sáng tương lai”; Cuộc vận động sáng tác ca khúc về GDNN với chủ đề “Tương lai tươi sáng cùng giáo dục nghề nghiệp”. Cụ thể, thời gian nhận bài/sản phẩm dự thi của 3 cuộc thi này được điều chỉnh đến 24h ngày 30/6/2020 (tính theo dấu bưu điện nếu bài thi gửi theo đường này).

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất