TP Quảng Ngãi, gần 100% KDC đạt danh hiệu 'Khu dân cư tiên tiến'

Nguyễn Quang Vinh (Chủ tịch UB MTTQVN TP Quảng Ngãi)

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, qua đánh giá cuối năm, thành phố có 347/373 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến”, chiếm tỷ lệ 93,02%; “Khu dân cư tiên tiến” 3 năm liền có 262/373 khu dân cư, chiếm tỷ lệ 70,24%; gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 92,25%; thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 91,70%; cơ quan, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa” chiếm tỷ lệ 98,00%.

Ngư dân Quảng Ngãi đoàn kết ra khơi đánh bắt hải sản.

Quỹ vì người nghèo của thành phố và xã, phường đã vận động được 1.896.253.000 đồng, đạt 126,42% kế hoạch tỉnh giao. Từ nguồn quỹ đã giúp hộ nghèo xây dựng mới 29 nhà phòng, tránh lụt bão, hỗ trợ xây mới 11 nhà và sửa chữa 15 đại đoàn kết, trao tặng hộ nghèo 22 con bò giống sinh sản, trao tặng phụ nữ nghèo 64 phương tiện sinh kế, giúp đỡ 309 em học sinh nghèo, trợ giúp 54 trường hợp người nghèo điều trị bệnh...tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,8%.

Cùng với đó, Mặt trận đã phối hợp thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, kêu gọi các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng 57 Mẹ Việt Nam Anh hùng với mức từ 800.000 đồng/mẹ trỡ lên; công tác cứu trợ, an sinh xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả thiết thực.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Người Dao Tiền với làn điệu dân ca

Người Dao Tiền với làn điệu dân ca

Cộng đồng người Dao Tiền ở Cao Bằng có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, trong đó có những làn điệu dân ca rất đặc sắc, trữ tình, truyền tải những tâm tư, tình ...

Xem nhiều nhất