Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển

PV

Tỉnh Quảng Ninh được các cơ quan trung ương và địa phương trong cả nước đánh giá, nhìn nhận không chỉ là vùng đất của truyền thống kỷ luật và đồng tâm mà còn là địa bàn của những ý tưởng đổi mới, sáng tạo được truyền lửa qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Với nhiều cơ chế ưu đãi thu hút giáo viên, học sinh, tỉnh Quảng Ninh hướng tới xây dựng Trường ĐH Hạ Long trở thành trung tâm thu hút đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh cũng như cả khu vực Bắc Bộ.
Với nhiều cơ chế ưu đãi thu hút giáo viên, học sinh, tỉnh Quảng Ninh hướng tới xây dựng Trường ĐH Hạ Long trở thành trung tâm thu hút đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh cũng như cả khu vực Bắc Bộ.

Để có được kết quả đó, tỉnh Quảng Ninh đã kiên trì triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững.

Trong những năm qua, nhờ có sự quan tâm bằng các cơ chế, chính sách nên tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phát triển nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động theo định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tính đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 85% (cả nước đạt khoảng 65%), trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 45,5% (cả nước đạt khoảng 25%).

Tỉnh đã xây dựng Trường Đại học Hạ Long từng bước trở thành trung tâm đào tạo, thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Tỉnh và khu vực.

Tuy nhiên, trong đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhận thấy mặc dù đã quan tâm chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực nhưng nguồn nhân lực chất lượng cao còn yếu và thiếu, quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh chưa đáp ứng với tiềm năng phát triển.

Do đó, trước yêu cầu đặt ra đến năm 2030: Xây dựng, phát triển Quảng Ninh là tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước… đòi hỏi tỉnh Quảng Ninh phải tiếp tục có những đột phá về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đã qua đào tạo.

Chính vì vậy, một trong những giải pháp để thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, đưa Quảng Ninh là phải phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với nhanh chóng tăng quy mô, nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Hiện tỉnh Quảng Ninh đang triển khai một loạt các giải pháp, trong đó ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để thúc đẩy phát triển giáo dục thông minh, sản xuất thông minh, quản lý thông minh, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, đô thị xanh, đào tạo công dân thông minh thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Trong đó, Quảng Ninh đang triển khai xây dựng đề án “Phát triển giáo dục, đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” và đề án “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Cùng với đó, tỉnh có những cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng, phát triển Trường Đại học Hạ Long theo mô hình đô thị đại học, liên kết hợp tác, trung tâm thu hút đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực Bắc Bộ. Song song với đào tạo ở bậc đại học, tỉnh Quảng Ninh cũng quan tâm mở rộng các cơ sở đào tạo, dạy nghề chất lượng cao, ưu tiên các lĩnh vực ngành nghề đang thiếu như công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, dịch vụ, công nghệ thông tin, an toàn thông tin, điện tử…

Trước yêu cầu đòi hỏi đó, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành việc sắp xếp hệ thống trường học trong tỉnh lại theo hướng phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng miền. Trong đó ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách.

Tỉnh quan tâm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, trọng tâm là đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn được quan tâm đầu tư hoàn thiện theo tiêu chuẩn quy định. Quảng Ninh quyết tâm giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia song song với việc phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng.

Một trong những biện pháp để khuyến khích thúc đẩy giáo dục đào tạo được tỉnh Quảng Ninh đưa ra đó là xây dựng cơ chế chính sách để thực hiện lộ trình hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, thực hiện từ năm học 2021-2022; có chính sách phù hợp khuyến khích phát triển các mô hình giáo dục chất lượng cao ngoài công lập, thực hiện cơ chế tự chủ đối với một số trường phổ thông tại các đô thị lớn nơi có điều kiện đồng thời thí điểm cơ chế cho thuê một số cơ sở giáo dục sẵn có theo nguyên tắc bảo đảm tất cả học sinh được đến trường.

Hệ thống giáo dục mở, mô hình học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, thực hiện đào tạo theo nhu cầu của thị trường cũng đang được quan tâm phát triển. Tỉnh cũng đặc biệt chú ý phát hiện, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nhân tài cho phát triển kinh tế - xã hội…

Bằng những cơ chế ưu đãi đặc biệt và lộ trình phù hợp, tỉnh Quảng Ninh sẽ xây dựng được nguồn nhân lực đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong tương lai.              

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất