Trình Quốc hội bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC

T.Dương

Cũng trong buổi sáng 7/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với các ông, bà: Nguyễn Thị Doan; Trương Hòa Bình; Nguyễn Hòa Bình. Đây cũng là các nhân sự được kỳ họp thứ nhất QH khóa XIII nhất trí với số phiếu cao bầu vào các chức danh nêu trên (lần lượt).

Theo Chủ tịch nước, nay do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm đồng bộ trong việc kiện toàn bộ máy Nhà nước và công tác cán bộ,  Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét, chấp thuận miễn nhiệm  với các chức danh nêu trên.

Sau khi thảo luận tại Đoàn vào buổi sáng, đầu giờ chiều qua, với đa số phiếu thuận Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín miễn nhiệm, và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm đối với các chức danh trên. Cũng trong buổi chiều, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC.

Theo đó, Chủ tịch nước trình Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Bà Thịnh sinh năm 1959, là cử nhân luật, lịch sử, đã đảm nhiệm chức Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, ĐBQH khóa XI, XIII, quá trình công tác bà luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước trình Quốc hội bầu ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng giữ chức Chánh án TANDTC. Ông Bình là cử nhân luật, từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Viện trưởng VKSNDTC, ĐBQH khóa XIII, quá trình công tác ông Bình luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước cũng giới thiệu Quốc hội bầu ông Lê Minh Trí, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Viện trưởng VKSNDTC. Trong quá trình công tác ông Trí cũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất