Tự quản thu gom rác thải

Ngân Hưng

Những năm qua, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, MTTQ huyện Phú Bình (Thái Nguyên) đã tích cực triển khai xây dựng các mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường.  

Tự quản thu gom rác thải

Người dân huyện Phú Bình tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Ông Dương Tuấn Hiếu- Chủ tịch MTTQ huyện Phú Bình cho biết, ngay từ những ngày đầu triển khai xây dựng mô hình, Ban Thường trực UB MTTQ huyện Phú Bình đã xác định đây là một mô hình thiết thực và phù hợp với đặc điểm của địa phương. Từ đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, đánh giá, thống nhất lựa chọn các khu dân cư, các địa phương còn gặp nhiều khó khăn về môi trường. Trong đó, tập trung hướng vào những địa phương có nhiều bức xúc về môi trường để xây dựng mô hình điểm.

Năm 2012, khu dân cư Kiều Chính, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) có 330 hộ, trong đó có 130 hộ kinh doanh dịch vụ.  UB MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho nhân dân ở khu dân cư và ra mắt tổ tự quản thu gom rác thải gồm 5 thành viên. Công tác tuyên truyền được triển khai đến từng hộ gia đình, từng người dân, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân ở đây một cách rõ rệt.

Ngay khi bắt tay vào thực hiện, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của Mặt trận cấp trên, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư thường xuyên đến các gia đình tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt việc phân loại, thu gom, xử lý rác, nước thải sinh hoạt, chăn nuôi; khắc phục các thói quen sinh hoạt, sản xuất và tiêu dùng ảnh hưởng đến môi trường; đồng thời, lồng ghép nội dung xây dựng khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường trong các buổi họp dân, sinh hoạt của các chi hội, đoàn thể nhằm vận động người dân, hội viên tích cực thực hiện. 

Đến nay, 100% các hộ gia đình trong thôn đều tự nguyện ký cam kết bảo vệ môi trường; người dân bỏ được những tập quán sinh hoạt mất vệ sinh, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường. Mỗi gia đình đều có ý thức xây dựng khuôn viên gia đình sạch sẽ, khu chuồng trại chăn nuôi được vệ sinh thường xuyên. 
Theo ông Hiếu, nhân dân đã đồng tình hưởng ứng, cùng đóng góp phí môi trường theo mức quy định được thống nhất của khu dân cư. 

Từ hiệu quả “mô hình tự quản thu gom rác thải” của khu dân cư Kiều Chính, năm 2014, Ban Thường trực UB MTTQ huyện Phú Bình đã quyết định xây dựng mô hình điểm tại khu dân cư Phố Chợ Đồn, xã Kha Sơn vào năm 2014. 

Khu dân cư này có 73 hộ, nằm ở trung tâm xã. Trên địa bàn có chợ và có trên 40 hộ kinh doanh, dịch vụ, lượng rác thải nhiều. Sau hơn một năm thành lập và hoạt động tổ tự quản thu gom rác thải, đã thu được những kết quả đáng khích lệ, thu gom được trên 100m3 rác thải/năm. Rác thải đã được tổ tự quản thu gom hàng ngày và được xe chuyên dùng chở đến bãi rác thải của huyện 02 ngày/chuyến. Mỗi thành viên trong tổ tự quản thu gom rác thải được trả tiền thù lao là 500.000đ/tháng từ tiền do nhân dân trong khu dân cư đóng góp theo quy chế đã đề ra.

Từ việc xây dựng các mô hình điểm về bảo vệ môi trường trên MTTQ các cấp đã phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới. Nhận thức của nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh- sạch - đẹp, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa được nâng lên. 

Theo đó, công tác tuyên truyền được MTTQ và các tổ chức thành viên quan tâm, phối hợp tuyên truyền vận động các chủ lò gạch đất sét nung từng bước chuyển đổi xây lò gạch có ống khói; các chủ trang trại chăn nuôi, các làng nghề và các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn huyện ký cam kết về bảo đảm môi trường, từ đó, góp phần hạn chế ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân.

Các đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia công tác bảo vệ môi trường như Hội Liên hiệp phụ nữ đã xây dựng 350 câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” hoạt động có hiệu quả cao. Hỗ trợ xi măng xây dựng 1.371 nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng 505 hố rác thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở các cánh đồng và 1.752 hố rác tại các gia đình, xây dựng 106 đoạn đường tự quản… 

Theo ông Dương Tuấn Hiếu- Chủ tịch MTTQ huyện Phú Bình, trong thời gian tới huyện Phú Bình sẽ tiếp tục mở rộng qui mô hoạt động của các tổ tự quản thu gom rác thải ở các khu dân cư, đặc biệt là ở các làng nghề, xưởng chế biến gỗ và các trung tâm các xã có chợ và nhiều hộ kinh doanh, dịch vụ. 

Qua đó, không chỉ nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp mà cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện hiệu quả nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất