Hội nghị ba bên giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Hội nghị ba bên giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Ngày 26/8, Hội nghị giữa những người đứng đầu Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 9 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Chủ đề của Hội nghị lần này do KTNN Lào đề xuất về “Kiểm toán thu ngân sách qua hệ thống Công nghệ thông tin”.

Xem nhiều nhất