Kịp thời báo tăng, giảm BHXH cho người lao động

Kịp thời báo tăng, giảm BHXH cho người lao động

Bà Đỗ Thị Huyền Trang đi làm từ 7/2009 tại công ty X., đóng BHXH đầy đủ. Tháng 10/2018, bà nghỉ thai sản, tháng 4/2019 đi làm lại. Ngày 31/12/2019, bà có quyết định chấm dứt HĐLĐ theo nguyện vọng.

Media