: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:08 21/03/2020

Ngừng tham gia Bảo hiểm Xã hội 1 năm: Còn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định: “Người lao động sau 1 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo BHXH mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần”.

Cách tính để hưởng chế độ BHXH một lần như sau:

Tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP hoặc tại Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội quy định về mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau: 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ LĐTBXH quy định khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 1 đến 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 tháng đến 11 tháng tính là một năm.

Về hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng BHXH một lần, Điều 109, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định về hồ sơ hưởng BHXH một lần như sau:

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần của người lao động (Mẫu 14 - SHB).

Đức Toàn