Tuyên Hóa (Quảng Bình): Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Lê Công Hữu Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy Huyện Tuyên Hóa

Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa xác định tăng cường và đổi mới công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận xã hội và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, giữ vững sự ổn định chính trị xã hội, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Tuyên Hóa (Quảng Bình): Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Công Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Dân vận Huyện ủy Tuyên Hóa.

Sau gần năm năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hoá lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đối với Tuyên Hoá, một huyện nghèo, xuất phát điểm thấp, nguồn vốn đầu tư phát triển hạn chế, thời tiết không thuận lợi, nắng hạn, mưa lũ, lụt bão thường xuyên xảy ra; bên cạnh đó, các thế lực thù địch, đối tượng xấu luôn lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển… để chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định tăng cường và đổi mới công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận xã hội và sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, giữ vững sự ổn định chính trị xã hội, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp uỷ, chính quyền, các cấp, các ngành đã có nhiều chủ trương, biện pháp tăng cường, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác dân vận.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành nhiều văn bản, như: Đề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020; Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện; các chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, công tác phụ nữ, công tác nông dân trong tình hình mới; Quy định về việc người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền đối thoại trực tiếp với nhân dân; hướng dẫn tiêu chí đánh giá công tác dân vận của các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện...

Tổ chức các hội nghị giao ban, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận, về xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Định kỳ làm việc với Mặt trận, đoàn thể để thảo gỡ khó khăn, vướng mắc, định hướng nội dung hoạt động... Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác dân vận. Nhờ vậy, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác dân vận được nâng lên rõ rệt.

Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, UBND huyện tăng cường đi cơ sở, gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân. Gần năm năm qua, lãnh đạo huyện đã tổ chức trên 20 cuộc đối thoại với Nhân dân, với các doanh nghiệp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề nổi lên bảo đảm ổn định tình hình ngay từ cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện uỷ đã phân công 24 cơ quan, đơn vị cấp huyện giúp đỡ 30 thôn, bản khó khăn nhằm đưa cán bộ, công chức về gần với dân, để hiểu dân hơn, từ đó xây dựng phong cách công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm thiết thực trong việc giúp đỡ; trong 3 năm (từ 2017 - 2019), đã giúp đỡ hàng ngàn ngày công, vật liệu, thuốc y tế, tiền mặt giá trị trên 3 tỷ đồng để hỗ trợ các thôn, bản mua sắm trang thiết bị, trang trí khánh tiết, lát gạch, làm sân nhà văn hoá, làm đường điện thắp sáng đường quê, khám, cấp thuốc miễn phí...

Công tác dân vận vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng. Quan tâm giải quyết những nhu cầu chính đáng của bà con giáo dân; tạo điều kiện thuận lợi cho bà con có đạo sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. Tổ chức giao lưu, gặp gỡ, tiếp xúc với các chức sắc, chức việc tôn giáo; thăm, tặng quà các nhà chùa, các giáo xứ, giáo họ nhân các ngày lễ trọng của tôn giáo... Phân công Mặt trận, các phòng, ban, ngành, đoàn thể phụ trách các bản dân tộc, các lĩnh vực tại địa bàn dân tộc, vùng giáo. Chăm lo đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và đời sống của bà con dân tộc, nhất là, hoàn thành xây dựng cầu treo qua bản Kè, xây dựng và sửa chữa 62 căn nhà cho các hộ dân tộc thiểu số; hàng năm, vào dịp Tết nguyên đán, huyện đều trích kinh phí mua gạo nếp, thịt lợn để hỗ trợ cho bà con dân tộc ăn Tết...

Công tác dân vận chính quyền, lực lượng vũ chuyển biến tích cực. HĐND huyện đã có nhiều đổi mới trong tiếp xúc cử tri, tổ chức giám sát, tiếp công dân, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân và tổ chức kỳ họp, phản ánh ngày càng đầy đủ tiếng nói của Nhân dân trong diễn đàn hoạt động của HĐND huyện. UBND huyện đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với thực tiễn, được Nhân dân đồng tình, như Đề án phát triển chăn nuôi bò lai, Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và xuất khẩu lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài...

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường đối thoại với Nhân dân và doanh nghiệp; xây dựng mô hình dân vận khéo “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại UBND 19 xã, thị trấn và mô hình “Cán bộ, công chức thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại các phòng Tài nguyên - môi trường, Nội vụ, Lao động - thương binh và xã hội, Tư pháp... nhằm xây dựng bộ máy chính quyền, cán bộ, công chức thân thiện, tận tâm, tận tuỵ, vì Nhân dân; được Nhân dân đồng tình, ghi nhận và đánh giá cao.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, với những cách làm sáng tạo, sát thực tiễn. Trong giai đoạn 2016 - 2019, toàn huyện đã xây dựng mới được 262 mô hình trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị...; trong đó, có 87 mô hình tiêu biểu cấp huyện được Ban Thường vụ Huyện uỷ quyết định công nhận.

Điều phấn khởi là nhiều mô hình đã thực sự phát huy hiệu quả, như mô hình “Xã bình yên, gia đình hoà thuận” ở xã Thanh Thạch; mô hình “Tổ liên gia tự quản” ở thôn Cao Cảnh (xã Cao Quảng), “Bản bình yên” (xã Lâm Hóa); mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” ở thị trấn Đồng Lê, xã Sơn Hoá, xã Thanh Thạch, phòng Tài nguyên - môi trường; mô hình “Bát cháo tình thương”, “Tủ áo quần tình thương” của Bệnh viện đa khoa huyện; mô hình giúp đỡ các thôn, bản khó khăn của các cơ quan, đơn vị cấp huyện; mô hình kết nghĩa giữa các tổ chức đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị cấp huyện với các đoàn cơ sở nông thôn những nơi khó khăn, hạn chế...

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường. Cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương nhiều nơi đã coi trọng việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện công khai, minh bạch theo quy định; kịp thời đối thoại, giải quyết các vấn đề nổi lên. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng nhiều nơi hoạt động có hiệu quả. Huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở 3 loại hình (dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn; dân chủ cơ sở ở cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; dân chủ cơ sở ở các doanh nghiệp)... Nhờ vậy, dân chủ ngày càng được phát huy và mở rộng, đơn thư giảm hẳn, nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương đoàn kết, ổn định…
C

hính những việc làm nêu trên, đã góp phần giữ vững sự ổn định chính trị xã hội, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,2 triệu đồng (tăng 16,56 triệu đồng so năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,51% (giảm 22,26% so năm 2015) ; 77,7% khu dân cư và 92,17% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; 55/70 trường học đạt chuẩn quốc gia, 19/20 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra đến năm 2020); sáp nhập thôn, bản, tiểu khu, giảm từ 156 (năm 2017) xuống còn 130 (năm 2019); sáp nhập xã Nam Hóa vào xã Thạch Hóa và các cơ quan, đơn vị cấp huyện theo kế hoạch. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên; công tác quản lý điều hành của chính quyền có nhiều tiến bộ; hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục được đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố và tăng cường.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong thời gian tới, công tác dân vận trên địa bàn huyện cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác dân vận. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở có tinh thần, trách nhiệm cao; có thái độ trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Tăng cường công tác dân vận chính quyền, các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện các chương trình phối hợp công tác. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tập hợp và vận động Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, vùng khó khăn. Chăm lo công tác dân vận vùng giáo, vùng dân tộc thiểu số; tạo điều kiện thuận lợi để gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số; kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái, hành vi chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, các gương “người tốt, việc tốt”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong toàn xã hội, tạo khí thế thi đua và động lực mới trong các tầng lớp Nhân dân, ra sức xây dựng huyện Tuyên Hóa ngày càng phát triển bền vững.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất