Tuyên Quang: 12.532 mô hình, nội dung, việc làm ‘Dân vận khéo’

T.Lê

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, 3 năm qua, các cấp chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Căn cứ đặc điểm, tình hình cụ thể của từng địa phương đơn vị, các cấp ủy đảng đã định hướng cho các đơn vị, tổ chức lựa chọn, xác định nội dung sao cho phù hợp để khéo vận động các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 

Tính đến đầu tháng 10/2018, toàn tỉnh có 12.532 mô hình, nội dung, việc làm “Dân vận khéo” được công nhận, trong đó có 4.822 tập thể và 6.303 cá nhân. Những điển hình này chính là những tấm gương sáng, là hạt nhân nòng cốt trong công tác vận động nhân dân, góp phần làm cho phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả tốt hơn.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bà Thương rất “thương người”

Bà Thương rất “thương người”

32 trẻ em đang sống cùng cha mẹ tại đây, được nhận những phần quà chứa chan lòng nhân ái từ người chủ nhà đáng mến của "bà Thương"...

Tin nóng

Xem nhiều nhất