Tuyên truyền công tác bầu cử cho cử tri và nhân dân

Vũ Mạnh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, cần phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên để tuyên truyền vận động sâu rộng về công tác bầu cử đến đoàn viên, hội viên để cử tri và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của cuộc bầu cử.

Tuyên truyền công tác bầu cử cho cử tri và nhân dân
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 30/3, Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử của UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Hầu A Lềnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Uỷ ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc nhằm nắm bắt quá trình triển khai công tác bầu cử trên địa bàn.

Tham dự cuộc làm việc có ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Uỷ ban bầu cử các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn và thành viên Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Giải quyết tận gốc những vấn đề mà cử tri kiến nghị
Báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Phú Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, tiến độ và đúng quy định của pháp luật về bầu cử.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Phú Sơn báo cáo công tác bầu cử trên địa bàn.
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Phú Sơn báo cáo công tác bầu cử trên địa bàn.

Đến ngày 19/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần 2 để lập danh sách sơ bộ 7.383 người ứng cử, trong đó, danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV gồm 12 người (có 2 người tự ứng cử), đạt tỷ lệ số dư 2,0 lần so với số đại biểu được bầu. Danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 100 người (trong đó có 1 người tự ứng cử), đạt tỷ lệ số dư 1,92 lần so với số đại biểu được bầu.

Đối với cấp huyện đã lập danh sách sơ bộ giới thiệu 586 người ứng cử HĐND, đạt tỷ lệ số dư 1,94 lần so với số đại biểu được bầu. Danh sách người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 6.685 người, đạt tỷ lệ 1,96 lần so với số đại biểu được bầu.

“Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị Công an tỉnh thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với 17 người ngoài Đảng ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chưa nhận được các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh”, ông Nguyễn Phú Sơn cho biết.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định, chậm nhất đến ngày 18/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Ngày 28/4, Ủy ban bầu cử các cấp lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử.

“Hiện nay, UBND các xã, thị trấn cơ bản đã dự kiến xong số khu vực bỏ phiếu để báo cáo UBND cấp huyện phê duyệt. Dự kiến, toàn tỉnh có 1.063 khu vực bỏ phiếu. Chậm nhất ngày 13/4, UBND cấp xã, các đơn vị vũ trang nhân dân trên địa bàn tỉnh sẽ niêm yết danh sách cử tri, thông báo rộng rãi danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra theo quy định”, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc thông tin.

Trong công tác tuyên truyền, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đang tập trung đẩy mạnh công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tự giác đi bầu cử, phối hợp với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI, các Trường đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh vận động công nhân, sinh viên thực hiện tốt quyền bầu cử theo quy định của Luật bầu cử.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh báo cáo tại cuộc làm việc.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh báo cáo tại cuộc làm việc.

Cùng với đó, Mặt trận tỉnh cũng chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp xã tổ chức tốt hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử, tổ chức để những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử, bảo đảm sự công bằng giữa những người ứng cử trong việc vận động bầu cử, không vi phạm những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo về công tác bầu cử, thành lập ủy ban bầu cử và các tiểu ban giúp việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác vận động, định hướng tư tưởng. Việc chuẩn bị nhân sự, lập danh sách, hồ sơ những người giới thiệu ứng cử được thực hiện thận trọng từng bước; Ủy ban bầu cử tỉnh đã tập trung lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục rà soát các bước trong quá trình triển khai, tập trung xem xét từng đơn khiếu nại để giải quyết tận gốc những vấn đề mà cử tri kiến nghị; quan tâm nắm bắt tình hình nhân dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đảm bảo công tác bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng luật

Đồng tình với báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh và các ý kiến của đại biểu tham dự cuộc làm việc, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh, cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Vĩnh Phúc đã năng động, sáng tạo trong thực hiện công tác bầu cử.

Trên cơ sở bám sát những văn bản chỉ đạo của Trung ương, Hội đồng bầu cử Quốc gia, UBTƯ MTTQ và tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban bầu cử tỉnh đã triển khai nghiêm túc các bước của quy trình bầu cử đảm bảo đúng luật, dân chủ, khách quan và tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Việc lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND đảm bảo về cơ cấu, số lượng, thành phần theo phân bổ và hướng dẫn của Trung ương.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc tinh thần của Bộ Chính trị, Hội đồng bầu cử quốc gia, UBTƯ MTTQ Việt Nam để đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng luật, đảm bảo quyền lợi và huy động trách nhiệm của nhân dân đối với hoạt động bầu cử.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng đề nghị, Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục có những giải pháp, cách thức khác nhau để tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai sâu rộng, phù hợp với từng cấp, từng ngành, từng nhóm đối tượng những quy định của pháp luật về công tác bầu cử. Đặc biệt cần phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên để tuyên truyền vận động sâu rộng về công tác bầu cử đến đoàn viên, hội viên để cử tri và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của cuộc bầu cử.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cũng lưu ý, Ủy ban bầu cử tỉnh quan tâm đến tập huấn về công tác bầu cử nhất là tổ bầu cử, ban công tác Mặt trận nhằm giúp đội ngũ cán bộ cơ sở nắm chắc các quy định của pháp luật để thực hiện đúng các bước, quy trình, thủ tục của công tác bầu cử, tạo sự đồng thuận của người dân.

Bên cạnh đó, Ủy ban bầu cử tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng rà soát kỹ càng hồ sơ, tiêu chuẩn của từng ứng cử viên đảm bảo đúng trình tự thủ tục của quy định pháp luật và sự đồng tình của người dân; tiếp tục chủ động kiểm tra giám sát và báo cáo các cấp có thẩm quyền kịp thời xử lý những tình huống phát sinh; Quan tâm giữ vững an ninh trật tự, các điều kiện về cơ sở vật chất để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

* Sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra, giám sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đã làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Tam Dương để nắm bắt công tác triển khai bầu cử trên địa bàn.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất