Vai trò người dân và hiệu quả giám sát

 K.Lê

Đó là nội dung được nhiều đại biểu góp ý tại Hội thảo tham vấn về Sổ tay hướng dẫn giám sát thực thi Luật Đất đai 2013, dành cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, do Liên minh Đất đai (LANDA) tổ chức sáng 29/12 tại Hà Nội. 

Vai trò người dân và hiệu quả giám sát

GS. Đặng Hùng Võ.

Hiến pháp 2013 đã hiến định quyền giám sát của người dân và Mặt trận Tổ quốc. Luật Đất đai 2013 cũng đã quy định cụ thể quyền giám sát của người dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lĩnh vực đất đai tại các Điều 198, 199, 200. Theo đó, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng là một thiết chế xã hội, có vai trò quan trọng trong thực hiện quyền giám sát của nhân dân. Ban giám sát có chức năng giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình đầu tư trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, việc giám sát thực thi Luật Đất đai tại địa phương chưa thật sự sâu sát, cụ thể và hiệu quả còn hạn chế. 

Theo GS Đặng Hùng Võ, sự  giám sát trực tiếp của người dân về đất đai thể hiện qua việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; việc thu, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuế đất, thuế liên quan đến đất đai, định giá đất đai; việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân…Tuy nhiên người dân khó có thể phát huy được quyền của mình nếu chính quyền không công khai, minh bạch thông tin.

Đồng quan điểm, ông Đỗ Đức Khôi- Phó chủ tịch LANDA cho rằng, việc trao quyền giám sát cho người dân đem lại hiệu quả rất lớn, nó không chỉ góp phần giảm tham nhũng mà thông qua việc trao quyền giám sát sẽ giúp người dân hiểu hơn về chính sách. Do đó cần phải xây dựng quy trình, nội dung, phương thức với sự tham gia của người dân để người dân có quyền chủ động tham gia. Người dân cần được tiếp cận các thông tin cần thiết phục vụ cho sự tham gia giám sát. Chính quyền cần tổ chức hệ thống tiếp nhận ý kiến và tổ chức họp dân để tiếp cận ý kiến, phân loại ý kiến.

Cũng theo ông Khôi, nhằm góp phần cung cấp một số hướng dẫn thực hiện công tác giám sát thực thi Luật Đất đai, phương pháp phát huy vai trò tham gia của người dân, tổ chức xã hội để từ đó nâng cao hiệu quả giám sát của nhân dân LanDa đã thiết kế cuốn tài liệu “Sổ tay hướng dẫn giám sát thực thi Luật Đất đai 2013”.

Đây là hoạt động thuộc dự án “Hoàn thiện cơ chế cộng đồng tham gia giám sát trong thực thi quy hoạch sử dụng đất”. Theo đó, một nội dung quan trọng của Sổ tay hướng dẫn giám sát thực thi Luật Đất đai 2013 là hướng dẫn cụ thể nghiệp vụ giám sát thực thi với các giai đoạn như chuẩn bị trước giám sát (nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan, họp Ban Giám sát, họp dân); giai đoạn thực hiện các công việc giám sát (xác định vấn đề, xây dựng kế hoạch giám sát, thực hiện giám sát, lập báo cáo và họp thông báo kết quả); giai đoạn sau giám sát (theo dõi việc thực hiện giải quyết các kiến nghị, tổng kết công tác giám sát).

Trước đó từ tháng 6/2015 đến tháng 10/2015 LanDa đã triển khai các hoạt động hoàn thiện mô hình giám sát cấp xã tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Mô hình giám sát cấp thôn được triển khai tại 2 thôn Kim Lũ 1 và Kim Tiến thuộc xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Từ tháng 9/2015 đến tháng 11/2015 đã nhân rộng mô hình sang xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tiến tới bỏ, không tiếc!

Tiến tới bỏ, không tiếc!

?6 năm vừa rồi hoạt động của BRT01 có hiệu quả nhưng chưa tương xứng với đầu tư, chi phí. Bởi vậy, việc cho phép các phương tiện đi vào làn chung BRT là hợp lý”...

Xem nhiều nhất