Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, khởi nghiệp

Trung HiếuẢnh: Vũ Tuân

Ngày 25/7, Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc. Dự Đại hội có ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Bùi Minh Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ; cùng hơn 250 đại biểu ưu tú đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, khởi nghiệp

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cùng các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Đến nay toàn tỉnh có 90 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hàng năm đã có trên 87% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, có trên 88% số hộ gia đình trong tỉnh đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Từ năm 2014 đến hết năm 2018 quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được hơn 88 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng mới 1.854 nhà đạt đoàn kết.

Bên cạnh đó trong 5 năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tiến hành 2.180 cuộc giám sát bằng hình thức thành lập đoàn; 8.925 cuộc bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản; 8.848 cuộc phối hợp giám sát cùng thường trực Hội đồng nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp... Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã tổ chức 79 hội nghị phản biện và tổ chức phản biện 1.125 dự thảo văn bản dưới hình thức gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, Đại hội đã thống nhất chương trình hành động và các giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, với quyết tâm “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ giàu mạnh, văn minh, phát triển bền vững”.

Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, khởi nghiệp - 1

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ khóa XIV nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu: Hằng năm phấn đấu 95% trở lên cán bộ chuyên trách MTTQ và đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có 98% trở lên số khu dân cư trong tỉnh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; từ 85% trở lên số khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư văn hóa; 88% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% MTTQ các cấp ký kết và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động hằng năm giữa MTTQ với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên cùng cấp...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được và sự nỗ lực vượt bậc của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Phú Thọ trong nhiệm kỳ qua; trân trọng biểu dương những cố gắng của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, tận tuỵ với công việc, bám sát cơ sở, góp phần quan trọng vào thành tích của MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và công tác Mặt trận cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Để đưa công tác Mặt trận của tỉnh Phú Thọ có bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đề nghị, toàn bộ hệ thống và đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp của tỉnh cần nỗ lực vận động, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện dân chủ, nhất là ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, làm cơ sở vững chắc tạo ra động lực mới và môi trường thuận lợi đẩy nhanh, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà.

Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, khởi nghiệp - 2

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng cho rằng MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới và coi trong tính hiệu quả, thực chất của công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân, thông qua hệ thống Mặt trận để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ và đồng thuận, ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung và chương trình hành động của Mặt trận.

Đặc biệt, Mặt trận các cấp trong tỉnh cần tiếp tục coi trọng và đổi mới việc nắm bắt tình hình nhân dân theo hướng chủ động, sâu sát, thực chất; phân tích, đánh giá khách quan, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, kiến nghị với chính quyền và trực tiếp tham gia định hướng dư luận, giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân, hạn chế tối đa việc phát sinh những điểm nóng, phức tạp ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng lưu ý, trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận tỉnh Phú Thọ phải tiếp tục đổi mới, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, qua đó vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; tiếp tục nâng cao hiệu quả, kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội; thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, khởi nghiệp - 3

Bi thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong đó, tiếp tục triển khai nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội một cách thực chất, lựa chọn các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm để giám sát, phản biện; quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, gần dân, sát dân, đủ năng lực và uy tín, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh, chính kiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, Mặt trận các cấp cần vận động, thuyết phục, thu hút lực lượng chuyên gia giỏi, cộng tác viên nòng cốt thuộc mọi lĩnh vực, người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia công tác Mặt trận.

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương dân chủ cử  85 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; ông Nguyễn Hải tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, khởi nghiệp - 4

Quang cảnh Đại hội.

* Báo Đại Đoàn Kết chúc mừng ông Nguyễn Hải đã được Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ XIV hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất