Văn hóa là nền tảng của tinh thần xã hội

Hoàng Minh

Bộ VHTTDL hơn 13 năm từ khi chính thức được thành lập và đặc biệt trong 5 năm qua, đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Văn hóa là nền tảng của tinh thần xã hội
Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ III. Ảnh: Trần Huấn.

Ngày 10/11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III.

Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng 200 điển hình tiên tiến đại diện cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, các vận động viên, huấn luyện viên, các thầy cô giáo, các bạn học sinh, sinh viên và người lao động trong ngành VHTTDL.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trần Huấn.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trần Huấn.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và sự phát triển về kinh tế sẽ dẫn đến nhu cầu về hưởng thụ văn hóa, rèn luyện thể thao và du lịch tăng lên.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt với sự phát triển và ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đang đặt ra cho ngành VHTTDL những yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề hơn, nhất là trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và có thể kéo dài. Trước tình hình diễn biến thiên tai, biến đổi khí hậu gây nhiều thiệt hại lớn đã, đang xảy ra; qua định hướng các nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong báo cáo, tôi cũng rất chia sẻ với những trăn trở về nhiệm vụ của Ngành trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Cục Du lịch và Vụ Thư viện; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Vụ Văn hóa dân tộc. Ảnh: Trần Huấn.
Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Cục Du lịch và Vụ Thư viện; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Vụ Văn hóa dân tộc. Ảnh: Trần Huấn.

Trước những đề xuất tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước cũng gợi ý, trong thời gian tới Bộ VHTTDL cần đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hoá lành mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động văn hóa gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Xây dựng môi trường, đời sống văn hóa lành mạnh và ứng xử văn hóa trong hệ thống chính trị, trong mỗi địa phương, trong từng cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đề xuất, tham mưu Chính phủ đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”.

Xây dựng văn hóa “Thượng tôn pháp luật” trong xã hội, trong hoạt động kinh tế. Tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn, đẩy lùi cái xấu. Duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, văn hóa rất đặc sắc, phong phú của các vùng miền và các dân tộc thiểu số. Cần đấu tranh, loại trừ các sản phẩm văn hoá độc hại, định hướng xóa bỏ các tập tục văn hóa lạc hậu, tiêu cực trong đời sống xã hội. Quan tâm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ Thi đua Chính phủ cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Ảnh: Trần Huấn.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ Thi đua Chính phủ cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2019. Ảnh: Trần Huấn.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước cũng cho rằng, Bộ VHTTDL cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong các cơ quan trong hệ thống chính trị và toàn xã hội để góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển toàn diện con người Việt Nam.

Tăng cường đầu tư và triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam tại khu vực và quốc tế; đẩy mạnh chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa các hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao. Bên cạnh đó, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác. Phát triển đồng thời cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa một cách chuyên nghiệp, văn minh; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu, khám phá đất nước, con người và nền văn hóa Việt Nam.

Trước mắt, tiếp tục tâp trung khắc phục các tác động tiêu cực của dịch Covid-19; xây dựng và triển khai kế hoạch đồng bộ các giải pháp để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng ngành Du lịch nhanh và bền vững… “Với phương châm và tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, tôi xin chúc phong trào thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL tiếp tục thu được nhiều kết quả, thành tích xuất sắc hơn nữa; có nhiều tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng hơn nữa trong giai đoạn tới” Phó Chủ tịch nước nói.

Cũng tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho Tổng Cục Du lịch và Vụ Thư viện; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Vụ Văn hóa dân tộc đã có thành tích xuất sắc trong công tác 2015-2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ VHTTDL đã trao Cờ Thi đua Chính phủ cho 10 đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nhà văn Viết Linh: Nụ cười trong 'Giấc mơ bay'

Nhà văn Viết Linh: Nụ cười trong 'Giấc mơ bay'

Cuốn sách “Bản thông cáo viết trên lá cây” lại khác, cuốn sách ấy khơi gợi trong tôi ham muốn tìm hiểu tự nhiên. Hiểu để tôn trọng và giữ gìn thiên nhiên như nó vốn ...

Xem nhiều nhất