[ẢNH] Cúng ông Công ông Táo - một phong tục đẹp của người Việt
 
Người dân làng Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ thu hoạch cá chép đỏ để bán vào dịp 23 tháng Chạp. (Ảnh: TTXVN).
 
[ẢNH] Cúng ông Công ông Táo - một phong tục đẹp của người Việt - 1
 
Người dân làng Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ thu hoạch cá chép đỏ để bán vào dịp 23 tháng Chạp. (Ảnh: TTXVN).
 
[ẢNH] Cúng ông Công ông Táo - một phong tục đẹp của người Việt - 2
 
Người dân làng Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ thu hoạch cá chép đỏ để bán vào dịp 23 tháng Chạp. (Ảnh: TTXVN).
 
[ẢNH] Cúng ông Công ông Táo - một phong tục đẹp của người Việt - 3
 
Người dân làng Thuỷ Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ thu hoạch cá chép đỏ để bán vào dịp 23 tháng Chạp. (Ảnh: TTXVN).
 
[ẢNH] Cúng ông Công ông Táo - một phong tục đẹp của người Việt - 4
 
Người dân làng Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ thu hoạch cá chép đỏ để bán vào dịp 23 tháng Chạp. (nh: TTXVN).
 
[ẢNH] Cúng ông Công ông Táo - một phong tục đẹp của người Việt - 5
 
Người dân làng Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ thu hoạch cá chép đỏ để bán vào dịp 23 tháng Chạp. (Ảnh: TTXVN).
 
[ẢNH] Cúng ông Công ông Táo - một phong tục đẹp của người Việt - 6
 
Người dân làng Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ thu hoạch cá chép đỏ để bán vào dịp 23 tháng Chạp. (Ảnh: TTXVN).
 
[ẢNH] Cúng ông Công ông Táo - một phong tục đẹp của người Việt - 7
 
Người dân mua những vật phẩm truyền thống đồ cúng để cúng tiễn ông Công ông Táo về chầu trời. (Nguồn: TTXVN).
 
Theo TTXVN