: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:45 04/07/2019

Chuyên gia Nga, Ấn Độ hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Mỹ Sơn

Theo Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn Phan Hộ, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2019, các đoàn chuyên gia hàng đầu của Nga và Ấn Độ đã đến làm việc tại Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn nhằm đưa ra những kết luận khoa học phục vụ cho quá trình trùng tu di sản này.

Chuyên gia Nga, Ấn Độ hỗ trợ bảo tồn Di sản Văn hóa Mỹ Sơn

Theo đó, các nhà khoa học từ Viện Cổ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga đã kiểm tra, nghiên cứu các mẫu thử nghiệm như gạch, chất kết dính được triển khai thí nghiệm trên nhóm tháp B, thuộc quần thể Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn từ năm 2015. Sau khi nghiên cứu các chuyên gia sẽ đề xuất với Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn các giải pháp khoa học có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên tại địa phương. Cũng trong thời gian này, các chuyên gia Ấn Độ tiếp tục đến thăm và làm việc tại Khu Di sản văn hóa Mỹ Sơn. Cụ thể, thu thập dữ liệu để tiến hành trùng tu nhóm tháp A trong giai đoạn từ nay đến năm 2021.

T.H.