: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:14:25 13/01/2019

[Infographics] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu 2018

Ngày 12/1, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2018, trong đó lĩnh vực thể thao có 3 sự kiện./.