: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:00:43 23/10/2019

Khởi động vòng 2 chương trình kết nối thông qua Văn hóa

Hội đồng Anh khởi động vòng 2 chương trình tài trợ nghệ thuật Kết nối thông qua Văn hóa dành cho ứng viên là các nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật và đại diện các nhóm nghệ thuật đến từ sáu quốc gia Đông Nam Á và Vương quốc Anh.

Theo đó, ứng viên ứng tuyển thành công sẽ có cơ hội nhận khoản tài trợ trị giá từ 2.500 đến 5.000 bảng Anh. Các nghệ sĩ được nhận tài trợ có thể sử dụng khoản tiền này để tự sắp xếp những chuyến đi và làm việc, cũng như gặp gỡ với các chuyên gia, đồng nghiệp trong ngành cùng các đối tác tiềm năng tại Vương quốc Anh và trong khu vực Đông Nam Á. Danh sách ứng viên ứng tuyển thành công của đợt 2 sẽ được công bố vào ngày 9/12/2019 và thời gian thực hiện các hoạt động được tài trợ sẽ từ tháng 4 đến tháng 6/2020.                                      

M.Sơn