: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:35:00 07/09/2018

Không tổ chức lễ kỷ niệm xa hoa, phô trương

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, nguyên tắc đầu tiên khi tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống là không xa hoa, phô trương, lãng phí. Cụ thể, các nguyên tắc tổ chức lễ kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống bao gồm: Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; Chỉ tổ chức lễ kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống khi có văn bản thành lập hoặc quyết định công nhận của cơ quan có thẩm quyền; Chỉ được tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn, trường hợp bộ, ngành, cấp tỉnh đồng thời có ngày thành lập, ngày tái lập, ngày truyền thống thì chỉ được lựa chọn một trong các ngày trên để tổ chức lễ kỷ niệm; Không tặng quà và tổ chức chiêu đãi trong các hoạt động kỷ niệm…    

H.Minh