: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
13:25:00 10/06/2015

Lập quy hoạch bảo tồn di tích nhà tù Sơn La

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La. Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Sơn La thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lập quy hoạch bảo tồn di tích nhà tù Sơn La
 
Nhà tù Sơn La do thực dân Pháp xây dựng năm 1908 với diện tích ban đầu là 500 m2, năm 1940 mở rộng diện tích lên 1.700m2. Trong 15 năm từ 1930 đến 1945, hàng ngàn chiến sĩ cách mạng đã bị bắt tù đày, giam cầm tại đây. Di tích nhà tù Sơn La được  xếp hạng quốc gia từ năm 1962 và đã trở thành một trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam. Ngày nay di tích cách mạng Nhà tù Sơn La trở thành một điểm thu hút nhiều khách tham quan trong nước và nước ngoài, đặc biệt là trường học cách mạng cho thế hệ con em các dân tộc Sơn La. 
 
P.V