: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:27:00 10/01/2016

Nhà văn, anh là ai?

Tập tiểu luận và bút ký về nghề văn của nhà văn Ma Văn Kháng, gồm 3 phần: Nhà văn, anh là ai?, Tình cờ nhận ra và Tâm sự nghề nghiệp. Ma Văn Kháng dẫn ra mối liên hệ giữa hình tượng nhân vật trong tác phẩm văn học và hình ảnh nguyên mẫu ngoài đời, phê phán cách tiếp nhận tác phẩm văn học theo lối “vơ vào”. 


 

Đặc biệt, trong phần “Nhà văn, anh là ai?” Ma Văn Kháng mổ xẻ nghề văn bằng góc nhìn tinh tế, sâu sắc. Không chỉ bàn chi tiết, tỉ mỉ về nghề văn, tác giả còn có cái nhìn khái quát về cả nền văn học nước nhà, đồng thời soi văn học dưới hệ quy chiếu văn hóa dân tộc (Nền văn học của dân tộc, Tấm gương phản chiếu văn hóa).

Ngoài ra, 34 suy nghĩ ngắn về văn chương cũng là những chiêm nghiệm đáng để người đọc ngẫm nghĩ.

Thư Thư