: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:10:00 14/09/2015

Sở Du lịch Hà Nội chuẩn bị ra mắt

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động của Sở Du lịch TP Hà Nội. Theo đó, lễ công bố Quyết định thành lập Sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội dự kiến tổ chức vào ngày 21/9 tới.

Theo đó, trụ sở Sở Du lịch được đặt tại số 17 Điện Biên Phủ (Hà Nội).

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội cũng giao cho Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Sở Du lịch hoàn thiện ngay hệ thống ứng dụng CNTT quản lý nhà nước và lập dự án đầu tư quản lý tài nguyên, sản phẩm du lịch, trang website du lịch Hà Nội, số hóa cơ sở lữ hành, cơ sở lưu trú và hoàn thiện quy hoạch phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Chiến lược phát triển du lịch Quốc gia và kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Quốc gia của Thành phố.    

H.Minh