: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:27:00 19/08/2016

Triển lãm gần 200 hình ảnh, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức Cộng hòa Pháp (1946-2016) và 71 năm Cách mạng Tháng 8 thành công (1945-2016), ngày 18/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp tổ chức triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt-Pháp.

Triển lãm gồm 4 nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu tìm đường cứu nước, đấu tranh cho quan hệ bình đẳng giữa hai nước Việt-Pháp; Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm chính thức nước Pháp năm 1946 - đặt nền tảng cho mối quan hệ giữa Việt Nam dân chủ cộng hòa và Cộng hòa Pháp; Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt-Pháp vì hòa bình và chống chiến tranh xâm lược (1946-1975) và phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt-Pháp theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Với gần 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, triển lãm đã giới thiệu khái quát những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ hoạt động trên đất Pháp với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Triển lãm sẽ diễn ra đến đầu tháng 12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).  

 P.V.C.