: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:51 18/05/2020

Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhằm tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, từ ngày 19 đến ngày 30/5, trên Sàn Book365.vn, Bộ TTTT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức triển lãm trực tuyến nhân Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí MinhTriển lãm tổ chức trưng bày trên 700 đầu sách, bộ sách.

Với sự hỗ trợ của các cơ quan như Vụ Báo chí Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), NXB Chính trị Quốc gia và Sự thật, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Cục Tin học hóa, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh… triển lãm tổ chức trưng bày trên 700 đầu sách, bộ sách, trong đó có bộ sách lớn như Hồ Chí Minh toàn tập, Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử... và gần 300 trăm đầu sách của Bác, viết về Bác do Thư viện Quốc gia sưu tầm, cung cấp.

Cùng với việc trưng bày sách, Triển lãm còn có các không gian trưng bày, giới thiệu tư liệu liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tại Triển lãm còn diễn ra các sự kiện giao lưu, tọa đàm của các diễn giả, các nhà xuất bản giới thiệu một số tác phẩm, công trình vừa được xuất bản về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo Thứ trưởng Bộ TTTT, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo, khác với mọi năm, trên tinh thần đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin triển lãm năm nay được tổ chức theo hình thức trực tuyến vừa để thích ứng với điều kiện mới, vừa lan tỏa một cách sâu rộng nhất những xuất bản phẩm, hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đông đảo bản đọc. Cũng theo Thứ trưởng, tại Khu trưng bày sách của Bác nổi bật là Bộ sách Hồ Chí Minh toàn toàn tập do NXB Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản theo hình thức điện tử và bộ 5 tác phẩm bảo vật quốc gia gồm Đường Kách Mệnh; Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù); Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến; Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước và Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Triển lãm mong muốn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khẳng định những đóng góp của ngành Xuất bản trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.    

Hoàng Minh