Văn Lãng (Lạng Sơn): Linh hoạt xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

TRANG NINH

Năm 2021, huyện Văn Lãng đặt mục tiêu xây dựng mới, cải tạo nâng cấp 19 công trình đường giao thông trục xã, liên xã, liên thôn với tổng chiều dài 21,3 km, tổng dự toán đầu tư hơn 52 tỷ đồng nhằm từng bước hoàn thành tiêu chí giao thông tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 2021-2025 và củng cố hạ tầng giao thông tại các xã đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, kế hoạch vốn giao để thực hiện kế hoạch năm chỉ đạt 28% tổng nhu cầu vốn tương đương với khoảng 15 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn phải cân đối nguồn lực hỗ trợ xi măng để người dân cứng hóa, chỉnh trang các tuyến đường ngõ xóm, trục thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Khối lượng thực hiện là rất lớn, trong khi nguồn lực đối ứng lại hạn hẹp, để tháo gỡ khó khăn, UBND huyện đã vận động các doanh nghiệp thi công ứng trước để hoàn thành kế hoạch đề ra.

Nhờ vậy, tính đến cuối năm 2021, 19/19 công trình giao thông đều đã hoàn thành xây dựng, trong đó, các doanh nghiệp ứng trước để thực hiện xây lắp trị giá hơn 20 tỷ đồng, có 5 doanh nghiệp ủng hộ ca máy, nhân công trị giá gần 2 tỷ đồng.

Đối với việc xây dựng công trình đường ngõ xóm, trục thôn theo phương thức Nhà nước hỗ trợ và nhân dân tự làm cũng đánh dấu một năm nhiều nỗ lực. Tính đến giữa tháng 12/2021, từ nguồn xi măng Nhà nước cấp, người dân các xã đã cứng hóa được 24,3 km đường trục thôn, ngõ xóm; mở mới 8 km đường phục vụ phát triển sản xuất. Trong đó, người dân đóng góp gần 2 tỷ đồng để mua vật liệu.

Tính đến hết năm 2021, toàn huyện Văn Lãng đã mở mới, cứng hóa được 53,6 km đường giao thông các loại. Trong đó, cứng hóa được 45,6 km đường giao thông vượt 152% kế hoạch.            

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Nâng chất giám sát, phản biện xã hội

Nâng chất giám sát, phản biện xã hội

“Chỉ thị của Ban Bí thư cần chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan liên quan thực hiện kiến nghị của các cuộc giám sát, phản biện xã hội và những kiến ...

Xem nhiều nhất