Vay nợ phải đảm bảo trong trần nợ công

H. Hương

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương, ngưỡng an toàn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2016-2020, đảm bảo trong trần nợ công. 

Theo đó, căn cứ vào các Hiệp định vay đã/đang triển khai và tình hình thực hiện các chương trình/dự án, các bộ, ngành trung ương và địa phương tập trung rà soát, đánh giá tình hình huy động vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài theo từng chương trình/dự án gắn với các Hiệp định vay. Cùng với đó, các đơn vị báo cáo cụ thể giá trị giải ngân các nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi theo từng năm trong giai đoạn 2011 - 2015 theo từng chương trình/dự án gắn với các Hiệp định vay.

Đồng thời, đánh giá các kết quả đạt được từ việc đầu tư bằng nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài, tác động tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành và địa phương. Trong đó nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong huy động, sử dụng và trả nợ nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; phân tích các nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Cũng tại văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch giải ngân nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài giai đoạn 2016-2020 đảm bảo trong trần nợ công.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất