Vụ 500 giáo viên mất việc tại Đắc Lắk: Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh khẩn trương xử lý

N.Khánh

Về vụ 500 giáo viên mất việc làm tại huyện Krông Pắc, Đắk Lắk, chiều 26/3 Bộ Nội vụ cho biết, Bộ Nội vụ đã đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xử lý vụ việc theo thẩm quyền, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy định của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Vụ 500 giáo viên mất việc tại Đắc Lắk: Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh khẩn trương xử lý

Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo đó, đối với lĩnh vực giáo dục phổ thông, do số lượng học sinh tăng mà cần thiết phải thành lập trường mới, lớp mới thì ngành, địa phương phải tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế được giao. 

Các đơn vị đã sử dụng hết số biên chế sự nghiệp được giao, không được thực hiện hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

Hiện để ổn định tình hình địa phương, đảm bảo quyền lợi người lao động tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu UBDN huyện Krông Pắc tạm dừng việc thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên ngoài chỉ tiêu tuyển dụng năm 2017. 

Tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu huyện Krông Pắc rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; báo cáo, đề xuất cụ thể với UBND tỉnh giải quyết căn cơ các vấn đề trong đó, nghiên cứu việc xét tuyển bổ sung đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế nhưng không còn vị trí việc làm để tuyển. 

Đồng thời, chỉ đạo sở, ngành chức năng của tỉnh chủ động hỗ trợ huyện Krông Pắc trong xử lý vụ việc.

Về quan điểm của Bộ Nội vụ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành cho biết, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị vệ tinh giản biên chế đã nêu rõ: Kiên trì chủ trương tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đến năm 2021, về cơ bản không tăng tổng biên chế của Bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương so với biên chế được giao năm 2015. Trường hợp phải thành lập tổ chức mới học giao nhiệm vụ mới thì Bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế hiện có.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thành lập mới trường, tăng lớp, tăng học sinh; lĩnh vực y tế thành lập mới tổ chức, tăng quy mô giường bệnh… có thể bổ sung biên chế, nhưng phải quản lý chặt chẽ  trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. 

Bộ Nội vụ cũng cho biết, tại Kết luận số 17-KL/TƯ ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị đã chỉ đạo: Dừng việc giao bổ sung biên chế giai đoạn 2017-2021; thực hiện bằng được mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% bình quân giảm ít nhất 2,5%/năm biên chế của hệ thống chính trị; Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, trước hết là giáo dục đại học, cao đẳng, dạy nghề; các cơ sở khám, chữa bệnh….

Đối với lĩnh vực giáo dục phổ thông, do số lượng học sinh tăng mà cần thiết phải thành lập trường mới, lớp mới thì ngành, địa phương phải tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế được giao. Các đơn vị đã sử dụng hết số biên chế sự nghiệp được giao, không được thực hiện hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng đã được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc thẩm định.

Về vấn đề này, tại Công văn số 2335/VPCP, Thủ tướng cũng đã yêu cầu các Bộ, ngành UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chấm dứt việc tự phê duyệt và giao biên chế công chức, biên chế sự nghiệp vượt quá số lượng do Bộ Nội vụ giao hoặc thẩm định. Có kế hoạch và giải pháp giải quyết dứt điểm số công chức, viên chức vượt quá số biên chế được Bộ Nội vụ giao. Thực hiện tinh giản biên chế đúng tiến độ, bảo đảm đúng tỷ lệ quy định. Chấm dứt ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã sử dụng hết biên chế sự nghiệp được giao.

Vì vậy, căn cứ phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xử lý vụ việc theo thẩm quyền, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng quy định của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nêu.

Đối với nội dung báo chí nêu là phát hiện có dấu hiệu tiêu cực để có suất dạy hợp đồng tại các trường trên địa bàn huyện Krông Pắc, Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh này chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, kiểm tra, điều tra, nếu có sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất