Media

Gia đình

Môi trường

Cụ thể hoá những tuyên bố của Thủ tướng tại COP26

Cụ thể hoá những tuyên bố của Thủ tướng tại COP26

Sau COP26, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với các Bộ, ngành sẽ tiếp tục đề xuất các kế hoạch triển khai thực hiện và cụ thể hoá những tuyên bố của Thủ tướng cũng như các sáng kiến mà Việt Nam tham gia.

Xem nhiều nhất