11% dân số Bình Phước thiếu nước sinh hoạt

Đại Dương - Lam hồng

Ngày 2/3, UBND tỉnh Bình Phước cho biết, tình hình hạn hán, thiếu nước đã và sẽ xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Theo đó toàn tỉnh sẽ có khoảng 11% dân số nông thôn trên địa bàn tỉnh thiếu nước sinh hoạt, khoảng 34.000 ha diện tích cây trồng thiếu nước tưới và có khoảng 2.020 ha nuôi trồng thủy sản chịu ảnh hưởng do hạn hán. 

Theo khảo sát các ngành chức năng của tỉnh, mực nước trong các hồ chứa do tỉnh quản lý tại thời điểm đầu tháng 1/2016 đều thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,1 - 0,5 m. Một số hồ chứa như: Tà Te (Lộc Ninh), Đắk Ton, Bình Hà, Bù Ka (Bù Gia Mập), An Khương, Bàu Úm (Hớn Quản) có mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường 1,5 - 3 m.

Mực nước ngầm tại các giếng đào, giếng khoan trên địa bàn một số xã thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh hầu hết giảm 0,8 – 1,2 m so với mực nước năm 2014 và giảm 0,4 – 0,8 m so với trung bình nhiều năm. Dung tích các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đến hết tháng 1-2016 cũng thiếu hụt so với thiết kế. Hồ thủy điện Thác Mơ có mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường 4,6 m.

Tương tự, hồ thủy điện Cần Đơn có mực nước thấp hơn 1m; Srok Phu Miêng có mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường 1,13 m. Đặc biệt, hồ Phước Hòa có mực nước thấp hơn mực nước chết 1,32 m, gây ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của hơn 10.000 ha.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất