: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:50:00 28/07/2017

Bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng không thể bằng hình thức cấm tiếp xúc

Đây là ý kiến của các đại biểu tại buổi tọa đàm: Bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng do Trung tâm Nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày 28/7, tại Hà Nội.

Tọa đàm nhằm khởi động hợp tác giữa MSD và Trung tâm CNTT-Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) về chương trình “Công dân số” bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đồng thời trao đổi thảo luận về phương pháp hướng dẫn và giáo dục, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Theo đó, chương trình “Công dân số” sẽ thực hiện trong thời gian 3 năm, từ năm 2017. 

Trong năm 2017, các hoạt động được xây dựng phục vụ mục đích khảo sát nghiên cứu bước đầu và thử nghiệm nâng cao nhận thức cho trẻ em và các bên liên quan về việc thích ứng và phát triển an toàn trong môi trường mạng.

Theo các đại biểu, Việt Nam là một trong những quốc gia có số người sử dụng Internet nhiều nhất thế giới, trong đó, một tỷ lệ không nhỏ người sử dụng Internet là giới trẻ. 

Khi trẻ em tham gia vào môi trường mạng, các em có cơ hội được tiếp cận với nguồn thông tin phong phú trên mạng. Nhưng mặt trái của nó là khi trẻ em tham gia vào môi trường mạng có nguy cơ bị lạm dụng, xâm hại…

Tuy nhiên, để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không thể dùng cách cấm đoán trẻ em không được tiếp xúc với môi trường mạng khi thời đại công nghệ số đang ngày càng phát triển. 

Gia đình, nhà trường và xã hội cần để cho trẻ tham gia đời sống số một cách tích cực dưới sự bảo vệ, giám sát của những người có trách nhiệm.

Lan Hương