: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:15:00 04/11/2017

Bình Phước: Tăng gần 90.000 người tham gia BHYT

Tính đến hết tháng 9/2017, số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp của toàn tỉnh đã tăng lên gần 769.239 người (tăng 89.936 người so với cùng kỳ năm 2016).

Bên cạnh đó, tỉ lệ bao phủ BHYT toàn dân của tỉnh cũng đã đạt 79,9%- vượt 1,9% so với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 1167/QĐ-TTg.

Theo dự kiến, tính đến hết năm 2017, độ bao phủ BHYT toàn dân của tỉnh Bình Phước sẽ đạt trên 80%.

Cùng với việc mở rộng đối tượng, BHXH tỉnh cũng chú trọng thực hiện đôn đốc thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam; giao BHXH các huyện, thị xã và Phòng Khai thác và Thu nợ theo dõi riêng các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT dây dưa, kéo dài; hằng tháng phân tích tình trạng và phân loại nợ đọng, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng…

L.H