Đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về chính sách Bảo hiểm Xã hội

L.H.

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 2120/QĐ-BHXH ngày 28/11/2019 Phê duyệt Kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH năm 2019.

Đối tượng lấy ý kiến đánh giá: Là người dân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN.

Phạm vi đánh giá: Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH về các thủ tục hành chính được thực hiện tại bưu điện, đại lý thu, cơ sở khám chữa bệnh, bộ phận một cửa của cơ quan BHXH cấp tỉnh, huyện trên Trang/Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019. Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH được thực hiện tại 10 tỉnh, thành phố, gồm: Bắc Ninh; Vĩnh Phúc; Long An; Thái Nguyên; Đà Nẵng; Đắk Lắk; Bình Dương; Cần Thơ; Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh…

Theo Quyết định số 2120/QĐ-BHXH, Kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người dân tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH năm 2019 nhằm mục đích đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN đối với sự phục vụ của ngành BHXH; đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công; nắm bắt những yêu cầu và khó khăn, vướng mắc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN để đề xuất những giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của ngành BHXH, góp phần thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Cần Thơ: Tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo

Cần Thơ: Tổ chức Trung thu cho trẻ em nghèo

Nhân dịp Tết Trung thu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ tổ chức phá cỗ cho trẻ em nghèo quận Ô Môn và các em trong Câu lạc bộ Tuổi Hồng 9 quận, huyện ...

Xem nhiều nhất