Hỗ trợ gạo cho Lạng Sơn và Điện Biên kỳ giáp hạt

          P.Nhi

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.544,43 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho tỉnh Lạng Sơn và  Điện Biên trong thời gian giáp hạt đầu năm 2016. Số gạo trên được phân bổ như sau: Tỉnh Lạng Sơn 324,3 tấn gạo; tỉnh Điện Biên 1.220,13 tấn gạo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện nếu địa phương còn khó khăn, đề nghị địa phương báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Chọn thành tích hay kỹ năng?

Chọn thành tích hay kỹ năng?

Học sinh cần được học cả những điều không có trong sách vở để làm phong phú thêm kiến thức sống.

Tin nóng

Xem nhiều nhất