: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:30:00 24/10/2017

Khuyến khích sinh viên học văn bằng thứ hai các ngành về du lịch

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học có đào tạo các ngành về du lịch khẩn trương triển khai xây dựng Đề án áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo nhân lực ngành Du lịch trình độ đại học giai đoạn 2017-2020 theo hướng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

Các ngành được hưởng cơ chế đặc thù gồm du lịch; quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; quản trị khách sạn; quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích sinh viên đã tốt nghiệp các ngành khác được chuyển sang học văn bằng thứ hai các ngành du lịch tại các cơ sở đào tạo du lịch. Chỉ tiêu và điều kiện tiếp nhận các sinh viên thuộc diện này do thủ trưởng cơ sở đào tạo đại học quy định theo hướng phù hợp với thị trường lao động và sự tự nguyện của người học...

PV