: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
11:11:00 24/09/2016

Ký kết chương trình phối hợp y tế vùng Tây Bắc

Ngày 23/9, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Bộ Y tế vừa ký Chương trình phối hợp.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc và đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan. nguồn: baotintuc.vn.

Theo đó, hai bên nghiên cứu tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước về chính sách, hoạch định phát triển y tế, thực hiện an sinh xã hội gắn liền với đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây Bắc.

Chương trình cũng phối hợp nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học phát huy các nguồn lực nhằm phát triển y tế, đặc biệt là y tế cơ sở để không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực, đề xuất những chính sách hỗ trợ các địa phương trong vùng phát triển nguồn nhân lực y tế, thu hút những cán bộ có chất lượng cao về công tác.

Ngoài ra, Chương trình còn nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong việc nuôi trồng, chế biến, thu mua, cung ứng sản phẩm cây, con dược liệu cho thị trường trong nước và xuất khẩu theo quy định pháp luật.

Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc từ bỏ các tập tục lạc hậu, các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân trong vùng Tây Bắc. Một trong những vấn đề quan trọng nữa trong cơ chế phối hợp này là chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện chính sách BHYT.

Trong những phần việc nói trên, Ban Chỉ đạo Tây Bắc có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả chương trình, tạo điều kiện để Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị thuộc bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao theo chương trình đã ký.

Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các sở y tế, ban quân dân y các tỉnh, thành phố triển khai chương trình.

Mục tiêu của sự phối hợp trên là để củng cố, hoàn thiện hệ thống và nâng cao chất lượng y tế cơ sở, phấn đấu nâng tỷ lệ xã đạt chỉ tiêu quốc gia về y tế vùng Tây Bắc là 75%, tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ làm việc đạt 80% vào năm 2020, khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư vùng Tây Bắc dưới 0,3% vào thời gian này. 

Ngọc Kha