: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
06:45:07 16/11/2019

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế

Ngày 15/11, tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp cùng BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo về công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương 7 về Cải cách chính sách BHXH, tính đến ngày 31/10/2019, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,915 triệu người, đạt 97,5% kế hoạch giao, tăng 462 nghìn người so với tháng 12/2018. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 499 nghìn người, đạt 101,7% kế hoạch (tăng 36 nghìn người so với tháng 9/2019), đã có hơn 84,893 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ trên 89,6%). Đáng chú ý sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết 28, trên phạm vi cả nước đã có gần nửa triệu người tham gia BHXH tự nguyện - nhiều hơn 02 lần so với kết quả 10 năm trước.

Có được kết quả trên, theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, là sự cố gắng rất lớn trong đó công tác tuyên truyền với vai trò định hướng, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với hệ thống Tuyên giáo các cấp cũng như sự đồng hành của cả hệ thống chính trị có vai trò quan trọng.

Cụ thể, đã tổ chức 180 hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT với sự tham gia của gần 40.000 lượt người. Theo tổng hợp từ BHXH các địa phương, đã có hàng ngàn cuộc hội nghị triển khai học tập, tìm hiểu về các nội dung quan trọng của Nghị quyết đã được cấp ủy các cấp và các Đoàn thể chính trị phối hợp tổ chức theo các nhóm đối tượng tại cơ sở, đã có 19.300 hội nghị tư vấn đối thoại, tư vấn về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đã được tổ chức, với sự tham gia của gần 1,3 triệu lượt người. Đáng chú ý nhất, trong 9 tháng đầu năm 2019, BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, tổ chức được trên 11.000 cuộc hội nghị tư vấn về BHXH tự nguyện và đã thu hút được sự hưởng ứng, tham gia của hàng chục vạn người lao động. Tính riêng các chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương, đã có trên 7.000 tin, bài, phóng sự, chuyên đề, chuyên mục … có nội dung  phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết 28 NQ/TW đã được đăng tải trên sóng phát thanh - truyền hình và trên hàng ngàn số báo.

Tuy nhiên để đạt mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tổ chức thực hiện BHXH, BHYT mạnh mẽ hơn nữa, trong đó, công tác tuyên truyền phải đi tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Chính vì vậy Hội thảo là dịp để các cấp, các ngành xác định rõ hơn trách nhiệm trong tuyên truyền BHXH, BHYT đã được nêu trong các nghị quyết của Đảng; xây dựng định hướng nội dung tuyên truyền thời gian tới, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, góp phần thực hiện BHXH, BHYT toàn dân.

Lan Hương