: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:27 12/01/2019

Nhiều giải pháp tăng số người tham gia BHXH tự nguyện

Đây là một trong những mục tiêu được BHXH Việt Nam đặt ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 mới đây. 

Nhiều kết quả khả quan

Theo Báo cáo, hết năm 2018 toàn ngành thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được 332.006 tỉ đồng, vượt 1.432 tỉ đồng và đạt 100,4% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số nợ phải tính lãi giảm còn 5.715 tỉ đồng, bằng 1,7% so với số phải thu (giảm 1,2% so với năm 2017) và đạt mức thấp nhất từ trước tới nay.

Toàn quốc có 14,724 triệu người tham gia BHXH (trong đó gồm 14,45 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, 271 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện), đạt 100,7% kế hoạch được giao, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Có 12,68 triệu người tham gia BH thất nghiệp, đạt 101,1% kế hoạch được giao, chiếm khoảng 26,2% lực lượng lao động trong độ tuổi. Toàn quốc có 83,515 triệu người tham gia BHYT, đạt 102,3% kế hoạch được giao, đạt tỉ lệ bao phủ 88,5% dân số và vượt 3,3% so với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đáng chú ý công tác thu, thanh tra, kiểm tra, giảm nợ đọng hoàn thành nhiệm vụ được giao, kéo số nợ xuống mức rất thấp. Việc triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT đạt nhiều khởi sắc, đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Kiểm soát chi phí KCB BHYT dù còn nhiều nan giải, khó khăn, nhưng đã có những chuyển biến tích cực, với sự bứt phá của nhiều địa phương.

Việc đồng bộ, cập nhật tăng giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT đã được khởi động. Đầu tư quỹ đảm bảo an toàn tuyệt đối, theo đúng nghị quyết đã được HĐQL BHXH Việt Nam thông qua. Bên cạnh đó, hệ thống chăm sóc khách hàng đang được đưa vào triển khai và ngày càng hoàn thiện, phát huy hiệu quả. Trong đó công tác  cải cách hành chính  và pháp chế đã phát huy vai trò tích cực trong kiểm soát, thông tin, tư vấn giúp lãnh đạo ngành ra các quyết định kịp thời, đúng quy định. Việc tổ chức thành công Hội nghị ASSA 35 đã giúp nâng cao vị thế của ngành...

Đổi mới phương thức tuyên truyền

Từ kết quả đạt được trong năm 2018, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, năm 2019 công việc, nhiệm vụ nặng nề, do đó toàn ngành sẽ tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với từng vùng miền, nhóm đối tượng, thu hút được nhóm đối tượng lao động phi chính thức tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, đặc biệt quan tâm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện bằng cách mở rộng hệ thống đại lý như hệ thống đại lý thu của Bưu điện.

“Việc cập nhật tăng giảm dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT cần phải đẩy nhanh tiến độ, thực hiện thường xuyên, liên tục. Đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tổ chức dịch vụ công ích của Nhà nước, qua dịch vụ ATM để đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân. Tiếp tục việc kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định. Đẩy mạnh thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở KCB BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định”- Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh lưu ý các đơn vị trong lĩnh vực BHYT sẽ có rất nhiều thay đổi. Do đó, các địa phương phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các văn bản mới trong lĩnh vực BHYT mới có hiệu lực thi hành, đặc biệt là Nghị định 146, Thông tư 30, Thông tư 39 của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị mọi nguồn lực cho công tác thẩm định, quyết toán chi phí KCB BHYT; thông báo số tạm tính kinh phí KCB BHYT năm 2019 tới các cơ sở y tế trên địa bàn trước ngày 15/1; sẵn sàng cho việc thành lập các vùng giám định BHYT của BHXH Việt Nam…    

  Lê Bảo