Phú Yên:  Nhiều sinh kế hỗ trợ giảm nghèo bền vững

Hà Lê

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành thực Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn từ nay đến năm 2020,

Trong đó chú trọng đến đa dạng hóa sinh kế để người nghèo có cơ hội thoát nghèo, hạn chế tái nghèo, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS. Mục tiêu kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2018 là giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống 2,3% so với đầu năm 2018 (giảm 5.665 hộ), cuối năm còn 5,55%; giảm tỉ lệ hộ cận nghèo 0,41% so với đầu năm 2018.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp 133.651 thẻ BHYT cho người nghèo, hộ cận nghèo, người dân đang sinh sống tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; hỗ trợ tiền điện cho 18.860 hộ nghèo, với tổng kinh phí hơn 5 tỉ đồng; hỗ trợ vốn tín dụng cho vay hỗ trợ phát triển chăn nuôi, sản xuất cho 4.329 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, bền vững.     

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất