: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:35:00 06/05/2017

Quảng Ngãi phê duyệt các dự án thuộc Chương trình 135 và 30a

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng của Chương trình 135 (đợt 1) năm 2017 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, trong năm 2017 - 2018 thực hiện đầu tư 73 công trình thuộc nhóm C tại địa bàn 47 xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu và 10 xã có thôn đặc​ biệt khó khăn thuộc các huyện: Ba Tơ, Tây Trà, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và Nghĩa Hành. Tổng mức đầu tư các dự án trên 55 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng vừa ký Quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng của Chương trình 30a năm 2017 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đối với huyện Ba Tơ, Minh Long,  Sơn Hà, Trà Bồn

Năm 2017 - 2018 thực hiện đầu tư 8 công trình khởi công mới có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng tại huyện Ba Tơ, trong đó, có 3 công trình giáo dục, 3 công trình thủy lợi, 2 công trình văn hóa. Tổng mức đầu tư trên 21 tỷ đồng.

    K.L.