Sửa chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Cần xây dựng các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp

Lê Bảo

Ông Lê Quang Trung - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm, Bộ LĐTBXH cho biết, trong thời gian tới, Bộ LĐTBXH sẽ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng chú trọng không chỉ các giải pháp xử lý hậu quả đối với người thất nghiệp thông qua việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm mà cần xây dựng các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp.

Sửa chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Cần xây dựng các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp

Người lao động rất cần bảo hiểm thất nghiệp.

Giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước

Theo thống kê của Bộ LĐTBXH, qua 10 năm thực hiện, chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, được người lao động và người sử dụng lao động đón nhận một cách tích cực và được dư luận xã hội đánh giá cao.

Năm 2009, khi bắt đầu triển khai chính sách BHTN, có khoảng 6 triệu người tham gia, với số thu là 3.500 tỷ đồng. Năm 2018 đã có 12,680 triệu người tham gia, với số thu là 15.531 tỷ đồng, tăng trên 100% về số đối tượng và 342% về số thu vào quỹ. Kết dư quỹ hiện khoảng trên 79.000 tỷ đồng. Dự báo đến năm 2020, Quỹ BHTN vẫn đảm bảo an toàn.

Đánh giá về chính sách này, ông Lê Quang Trung khẳng định, BHTN ra đời đã bảo vệ, bù đắp những tổn thất về mặt tài chính cho người lao động và giúp họ có khả năng cũng như cơ hội quay lại thị trường làm việc. Khi người lao động bị mất việc, chủ doanh nghiệp không phải mất phí trợ cấp mất việc làm cho người lao động nên họ sẽ sử dụng nguồn lao động thoải mái hơn, tạo động lực phát triển sản xuất.

Cũng nhờ có BHTN mà gánh nặng ngân sách của nhà nước khi có thất nghiệp xảy ra được giảm bớt. Chỉ tính riêng năm 2018, có 773.387 người nộp hồ sơ; 763.573 người (98,7%) đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; có khoảng 1,39 triệu lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm; 37.977 người được hỗ trợ học nghề để có thể chuyển đổi việc làm. Mặc dù có nhiều ưu điểm, nhưng hiện nay, nhận thức về BHTN của một số người lao động và người sử dụng lao động còn chưa cao. Công tác quản lý lao động ở nước ta còn nhiều bất cập, chưa có đủ công cụ để quản lý lao động, nên rất khó kiểm soát tình trạng việc làm của người lao động. Do đó, vẫn còn trường hợp người lao động vừa đi làm, vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bảo đảm quyền lợi cho người lao động

Nêu giải pháp khắc phục những tồn tại trên, ông Lê Quang Trung cho biết, thực tế tại trước những yêu cầu đổi mới, Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) cũng nêu rõ: BHTN được cải cách một cách toàn diện. Nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện chính sách BHTN, chú trọng không chỉ các giải pháp xử lý hậu quả thông qua việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, đào tạo đáp ứng yêu cầu của công việc mới, giới thiệu việc làm mà cần chú ý thỏa đáng đến các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động; đẩy nhanh quá trình gia tăng số lao động tham gia BHTN trong khu vực phi chính thức; ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách BHTN.

Đồng thời, phải triển khai có hiệu quả các chính sách BHTN, phát huy đầy đủ các chức năng của BHTN, bảo đảm BHTN thật sự là công cụ quản lý thị trường lao động. Theo đó, trong thời gian tới, Bộ LĐTBXH sẽ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm, chính sách BHTN theo hướng chú trọng không chỉ các giải pháp xử lý hậu quả đối với người thất nghiệp thông qua việc chi trả trợ cấp thất nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm mà cần xây dựng các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng thất nghiệp.

Cụ thể, các giải pháp sẽ được thực hiện thông qua hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động duy trì việc làm, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người lao động nhằm tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các chính sách BHXH cũng như tính linh hoạt của các chính sách nhằm đạt được mục tiêu mở rộng diện bao phủ.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất