: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:13 19/07/2019

Thái Bình: Xử lý nhiều vụ việc vi phạm đê điều

Theo Sở NN và PTNT tỉnh Thái Bình, thực hiện công tác phòng chống lụt, bão năm 2019, tỉnh đã hoành triệt, cắm cừ dự phòng toàn bộ các cống xung yếu dưới đê.

Đặc biệt, toàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện, xử lý, ngăn chặn 101 vụ vi phạm Luật Đê điều, trong đó đã xử lý triệt để 21 vụ vi phạm phát sinh trong năm 2019, 21 vụ tồn đọng của các năm trước. Kiểm tra, vận hành thử 21 trạm bơm tiêu úng qua đê (172 máy bơm các loại, tổng công suất bơm 641.350m3/giờ); giải phóng 6,3 triệu m2 bèo, 151 đăng đó. Tỉnh cũng đang tích cực triển khai các dự án công trình đê điều, thủy lợi phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Trong đó, đã thi công xong 16 công trình; đang thi công 9 công trình; chuẩn bị khởi công 18 công trình...

Duy Hưng