: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:32 11/05/2019

Thanh Hóa: Nhiều giải pháp mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội tình nguyện

Nhằm mở rộng độ bao phủ về Bảo hiểm Xã hội (BHXH) nhất là đối với đối tượng BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, tích cực triển khai và thực hiện tốt đề án thí điểm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn, góp phần hoàn thành mục tiêu cụ thể mà Nghị quyết 28/ NQ-TW đã đề ra.

Nhờ đó theo thống kê của BHXH tỉnh Thanh Hóa hiện Bưu điện tỉnh có 80 Bưu cục và hơn 570 Điểm Bưu điện văn hoá xã, với khoảng 2.000 nhân viên tham gia vào công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Do có mạng lưới bao phủ tới tận xã, phường, thuận lợi rất nhiều trong việc tiếp cận và phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đáng chú ý, bắt đầu từ tháng 10/2018, Bưu điện tỉnh đã “bắt tay” triển khai tích cực Đề án thí điểm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện thông qua mô hình tổ chức hội nghị tuyên truyền từ tỉnh đến huyện, trong đó có sự phối hợp tích cực về chuyên môn, nghiệp vụ của BHXH tỉnh. Kết quả, tính đến hết tháng 4/2019, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện do Bưu điện tỉnh phát triển mới lên tới 9.600 người.

Ông Nguyễn Trung Thành- Giám đốc Bưu điện tỉnh Thanh Hoá cho biết, trong quá trình phối hợp để mở rộng phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh và Bưu điện luôn đổi mới cách làm, tìm tòi giải pháp, cách thức tổ chức hội nghị phù hợp với từng địa phương, mức sống của người dân từng vùng, miền, bảo đảm việc phát triển đối tượng tham gia một cách bền vững, duy trì tốc độ phát triển nhằm đạt được các mục tiêu an sinh dài hạn cho người dân. Tại các buổi tuyên truyền do Bưu điện tổ chức, người dân có thể trực tiếp đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, trường hợp người dân không mang theo tiền khi đến các hội nghị tuyên truyền, vẫn có thể đăng ký tham gia, sau đó nhân viên Bưu điện sẽ đến tận nhà để thu tiền. Bên cạnh đó, BHXH các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với hệ thống Bưu điện huyện tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, đào tạo, phổ biến kiến thức về BHXH tự nguyện cho cán bộ, công nhân viên và người lao động trong đơn vị nắm rõ chế độ, chính sách để chủ động tư vấn cho người tham gia, đào tạo cán bộ làm báo cáo viên thuyết trình tại hội nghị. 

“Để công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Tỉnh ủy, UBND tỉnh… năm 2019, Bưu điện tỉnh đặt mục tiêu phát triển 10.000 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện”- ông Nguyễn Trung Thành cho  biết.      

Đức Toàn