Xây dựng hệ thống giáo dục mở, thực học 

Lâm An

Sáng 3/12, Hiệp hội Các trường ĐH,CĐ Việt Nam tổ chức Đại hội II nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã đưa ra chiến lược phát triển giáo dục ĐH ngày càng có chất lượng và hiệu quả cao hơn.

Từ hơn 40 hội viên năm 2004, đến nay Hiệp hội đã có 417 hội viên. Hiệp hội đã tích cực tham gia phản biện chính sách, kịp thời đề xuất những nội dung thiết thực cho Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, các Nghị định Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn của các bộ ngành liên quan đến giáo dục và đào tạo. Đặc biệt Hiệp hội có đóng góp tích cực, hiệu quả trong đổi mới tuyển sinh ĐH, CĐ, đổi mới thi tốt nghiệp THPT, đề xuất công nhận kết quả dạy học trực tuyến thời Covid-19…

Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới, Hiệp hội nỗ lực góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về tự chủ ĐH đồng thời tham gia xây dựng một hệ thống giáo dục mở, thực học, liên thông và hiệu quả, không bị cắt khúc và khu trú riêng trong từng khối, từng phần, trong đó có tư duy mở, cơ chế mở, dữ liệu mở, cấp phép mở, gắn với CNTT, kết nối và số hóa, gắn với tham gia xây dựng xã hội học tập.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất