Xuất cấp hạt giống hỗ trợ 4 tỉnh bị thiệt hại do thiên tai

PV

Thủ tướng chỉ đạo xuất cấp không thu tiền 2.340 tấn hạt giống lúa; 500 tấn hạt giống ngô, 40 tấn hạt giống rau cho tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xuất cấp không thu tiền 2.340 tấn hạt giống lúa; 500 tấn hạt giống ngô và 40 tấn hạt giống rau cho các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa bị thiệt hại do thiên tai năm 2020.

Cụ thể, tỉnh Quảng Trị được hỗ trợ 1.000 tấn hạt giống lúa, 80 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau; tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ 640 tấn hạt giống lúa, 120 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau; tỉnh Hà Tĩnh được hỗ trợ 500 tấn hạt giống lúa, 100 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau; tỉnh Thanh Hóa được hỗ trợ 200 tấn hạt giống lúa, 200 tấn hạt giống ngô và 10 tấn hạt giống rau.

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời, đúng quy định.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất