Xã hội

Bắc Kạn: Nhiều Trung tâm học tập cộng đồng chưa hiệu quả

Toán Nguyễn - Thành Vân 09/12/2023 11:13

Đa số Trung tâm học tập cộng đồng hiện không có trụ sở hoặc phòng làm việc riêng. Trang thiết bị thiếu, xuống cấp; kinh phí hạn hẹp khiến nhiều Trung tâm học tập cộng đồng tại tỉnh Bắc Kạn hoạt động chưa hiệu quả.

Theo thống kê của UBND tỉnh Bắc Kạn, trên toàn tỉnh có 108 Trung tâm học tập cộng đồng đang hoạt động ở 96 xã, 6 phường và 6 thị trấn. Hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng đã góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật; thông qua việc truyền nghề và dạy nghề ngắn hạn giúp người lao động giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống; góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư...

Bên cạnh mặt tích cực là mỗi xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có một Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động thì vấn đề không có trụ sở, phòng làm việc riêng mà sử dụng phòng làm việc chung với các tổ chức, đoàn thể, hội đặc thù trong trụ sở UBND xã, phường, thị trấn diễn ra khá phổ biến.

Các Trung tâm học tập cộng đồng đều đã được cấp thiết bị, phương tiện dạy học ban đầu theo quy định, tuy nhiên hiện nay hầu như các thiết bị đã hỏng hoặc xuống cấp.

img_20220519_152354_20220519163114.jpg
Chương trình giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Bắc Kạn về hiệu quả của các Trung tâm hoạt động cộng đồng tại huyện Na Rỳ. Ảnh: Tùng Vân.

Tại Hội nghị “Đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh vừa được tổ chức, đã đánh giá hoạt động của các Trung tâm chưa thực sự hiệu quả. Việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương, biện pháp phát triển các Trung tâm chưa được chú trọng. Các Trung tâm chưa thực hiện công tác xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục, mà các nhiệm vụ này hiện nay do các nhà trường, cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện. Công tác phối hợp giữa Trung tâm với cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, đoàn thanh niên, hội phụ nữ xã trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn hạn chế...

Trước thực tế trên, mới đây UBND tỉnh Bắc Kạn đã có chỉ đạo tới các ngành, địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, UBND tỉnh Bắc Kạn yêu cầu UBND các huyện, thành phố quan tâm hơn nữa tới Trung tâm học tập cộng đồng; Tăng cường công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội về sự cần thiết phải phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng.

Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo bám sát các quy định, văn bản chỉ đạo làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ hoạt động cho các Trung tâm học tập cộng đồng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Kạn: Nhiều Trung tâm học tập cộng đồng chưa hiệu quả