Mặt trận

Cán bộ Mặt trận là nòng cốt trong phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thùy Trang 12/04/2024 14:54

Ngày 12/4, tại TP Quy Nhơn (Bình Định), Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 5 năm thực hiện và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian đến.

ba-nguyen-thi-phong-vu-uvbtv-tinh-uy-chu-tich-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-binh-dinh-truong-ban-chi-dao-cuoc-van-dong-phat-bieu-tai-hoi-nghi..jpg
Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện cấp ủy, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các tập đoàn, doanh nghiệp, HTX đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trân tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Bình Định qua 5 năm (giai đoạn 2019 - 2024) đã thường xuyên tham mưu, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đến nay đã có 11/11 đơn vị Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Bình Định giai đoạn 2019 - 2024 đã được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng, thúc đẩy sự đổi mới về nhận thức và hành vi của người tiêu dùng, người sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng… góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Nguyễn Thị Phong Vũ, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động yêu cầu phát huy hơn nữa các lợi thế về nền tảng số, nền tảng mạng xã hội để đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá. Giới thiệu sản phẩm thương hiệu Việt uy tín và công khai, minh bạch thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, giá cả, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

Khuyến khích động viên người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ưu tiên dùng hàng Việt, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên vật liệu và các yếu tố đầu vào khác là sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Việt Nam.

Đồng thời, tiêp tục công tác rà soát, kiện toàn, nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh, gắn với chức năng nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị nhằm triển khai có hiệu quả hơn nữa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cán bộ Mặt trận là nòng cốt trong phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”