Pháp luật

Chủ tịch Thái Nguyên ra Chỉ thị về bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024

Toán Nguyễn - Thành Vân 02/01/2024 22:19

Dự báo trên địa bàn vẫn tiềm ẩn phát sinh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị về bảo đảm an ninh trật tự năm 2024.

Năm 2023, công tác bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo.

Trong nước, các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước; các nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm vẫn còn tồn tại và gia tăng; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức; tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ... sẽ tiếp tục phức tạp.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, bên cạnh sự tác động của tình hình chung, dự báo vẫn tiềm ẩn phát sinh những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự như: các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân, một số vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài khó giải quyết triệt để trong thời gian ngắn; tội phạm do nguyên nhân xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, khó phòng ngừa; tình hình tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, “tín dụng đen” trên không gian mạng; vi phạm pháp luật liên quan thương mại điện tử... dự báo còn diễn biến phức tạp.

W_1(1).jpg

Để giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2024, ông Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị về bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo đó, 5 nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai thực hiện tốt là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Tập trung triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm giữ vững an ninh trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội diễn ra trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, có giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa xã hội, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, hướng tới xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương, an toàn, thân thiện.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021- 2030; Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và cơ quan bảo vệ pháp luật cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại, thực sự trong sạch, vững mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Thái Nguyên ra Chỉ thị về bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024