Mặt trận

Điểm tựa của bản làng - điểm tựa vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Vũ Mạnh - Tiến Đạt - Quang Vinh 16/06/2024 22:59

Tối 16/6, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình "Điểm tựa của bản làng" nhằm tôn vinh người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo lần thứ II, năm 2024.

5cb9d1498c7c2f22766d.jpg
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Quang Vinh.
1e7935dd68e8cbb692f9.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Quang Vinh.

Tham dự chương trình có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của gần 200 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo.

57b5725a2f6f8c31d57e.jpg
e128bbd8e6ed45b31cfc.jpg
Các đại biểu là người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo tham dự chương trình. Ảnh: Quang Vinh.

Tiếp nối thành công của chương trình lần thứ I, Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II nhằm mục tiêu tôn vinh và phát huy vai trò của những người có uy tín tiêu biểu ở vùng biên giới, biển đảo nhằm biểu dương kịp thời những đóng góp hết sức quan trọng của người có uy tín trong cộng đồng và những người có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đồng thời tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giữa người uy tín trong cộng đồng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, qua đó nhân rộng, lan tỏa những cách làm hay, gương người tốt và động viên, khích lệ người có uy tín tiếp tục có những cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của mỗi cộng đồng dân tộc.

Chương trình có sự tham dự của 200 đại biểu đến từ 42 tỉnh, thành phố biên giới, biển đảo thuộc 47 dân tộc. Đại biểu cao tuổi nhất là ông Đinh Văn Ranh, sinh năm 1940 (84 tuổi), dân tộc Hre, trú tại xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định; đại biểu trẻ tuổi nhất là anh Cao Xuân Long, sinh năm 1996 (28 tuổi), dân tộc Chứt, Trưởng thôn Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hoá, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; 8 đại biểu là chức sắc tôn giáo; 7 đại biểu là cán bộ Bộ đội Biên phòng.

08dafdbbc08e63d03a9f.jpg
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại chương trình. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc với những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, đặc biệt là những đóng góp vào việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực trên các tuyến biên giới đất liền và biển đảo của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm tới công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc bằng việc kịp thời ban hành nhiều chủ trương chính sách sát hợp, hiệu quả. Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ở nơi biên cương bộ đội biên phòng luôn đồng hành sát cánh với đội ngũ người có uy tín và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ đường biên giới với phương châm đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Sự gắn bó và phối hợp có hiệu quả giữa bộ đội biên phòng và người có uy tín là hình ảnh đẹp ấm áp sáng ngời tình cảm đoàn kết quân dân như cá với nước làm cho ngày biên phòng toàn dân thật sự trở thành ngày hội của nhân dân tham gia bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị các bộ, ban, ngành, lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác vận động và phát huy vai trò của người có uy tín cần trở thành một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên nhất là đối với lực lượng vũ trang, với cấp ủy, chính quyền các địa phương và người đứng đầu trên địa bàn có biên giới đất liền và biển đảo.

68d9cb7e964b35156c5a.jpg
Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Biểu trưng và Giấy chứng nhận cho các đại biểu là người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới, biển đảo. Ảnh: Quang Vinh.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp phải quan tâm hơn nữa với những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Sớm phát hiện, bồi dưỡng và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho những nhân tố có triển vọng để trở thành lớp người có uy tín kế cận, kế tiếp dồi dào và vững mạnh. Các chính sách đến với người có uy tín cần kịp thời, đầy đủ, và thiết thực. Ngoài quy định của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nghiên cứu thêm những chính sách với người có uy tín phù hợp điều kiện, đặc điểm, tình hình riêng của đơn vị, địa phương, nhất là trong việc hỗ trợ những điều kiện cần thiết để người uy tín hoạt động.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, công an gắn bó và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ người có uy tín ở khu vực biên giới. Tùy thuộc vào đặc điểm vùng miền, dân tộc, điều kiện của địa phương để đổi mới cách thức phối hợp cho phù hợp, đa dạng, linh hoạt và hiệu quả nhằm phát huy cao nhất thế mạnh và khả năng của từng người có uy tín trên các mặt công tác, các lĩnh vực của đời sống xã hội ở địa phương.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư cũng mong muốn và đề nghị các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, các chức sắc tôn giáo người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm gương mẫu trong lời nói và việc làm để gia đình, dòng họ, thôn bản, cộng đồng noi gương, học tập và làm theo. Tích cực phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cộng đồng các dân tộc, trực tiếp hướng dẫn vận động nhân dân phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng, xây dựng nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn hóa, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, tệ nạn mê tín dị đoan; vận động, giáo dục con cháu trong gia đình, dòng họ, thôn, bản… tham gia các tổ tự quản đường biên, cột mốc, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Với ý nghĩa chính trị sâu sắc của Chương trình “Điểm tựa của bản làng”, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị Tạp chí Cộng sản, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Dân tộc nghiên cứu cụ thể, định kỳ tổ chức Chương trình để kịp thời tôn vinh, động viên những người có uy tín tiêu biểu đang ngày đêm không quản gian khổ cùng với đồng bào các dân tộc và lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ xây dựng quê hương đất nước và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

db80554e087bab25f26a.jpg
bd7aa9dcf4e957b70ef8.jpg
75fc51360c03af5df612.jpg
Các tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Quang Vinh.

Hiện nay, cả nước có gần 30.000 người có uy tín trong cộng đồng. Đây là những người được thôn bản, buôn làng, phum sóc bình chọn, suy tôn, gắn bó mật thiết với nhân dân; không quản ngại khó khăn, vất vả, người có uy tín đã đi từng ngõ, gọi cổng từng nhà, nắm tay từng người, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; bài trừ hủ tục lạc hậu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; tham gia giải quyết tốt mọi vướng mắc, phát sinh trong cộng đồng; tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn bản, buôn làng, phum sóc đoàn kết, bình yên, phát triển; vận động nhân dân xây dựng cộng đồng đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Điểm tựa của bản làng - điểm tựa vững vàng nơi biên cương Tổ quốc