Mặt trận

Nâng cao vai trò người có uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết

Trung Quân 15/01/2024 07:27

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tôn giáo được MTTQ các cấp tỉnh Sơn La triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng, củng cố vững mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

bai-duoi.jpg
Người có uy tín bản Cò Nòi (xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) vận động người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ảnh: Thu Thảo.

Theo bà Hoàng Thị Lương Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La, trong năm 2023, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận tập trung triển khai, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt, thường xuyên vận động, nâng cao, phát huy hiệu quả hoạt động người có uy tín tiêu biểu, nhất là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, thực hiện tốt công tác động viên, thăm hỏi và biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Sơn La và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã thực hiện hiệu quả công tác đổi mới thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua Trang thông tin điện tử của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên với trên 2.000 bài viết liên quan được đăng tải, chia sẻ.

Đồng thời quan tâm phát huy hiệu quả hoạt động người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tuyên truyền, nắm tình hình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nội dung về dân tộc, tôn giáo. Đến nay, hơn 2.000 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thường xuyên tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng.

Tại huyện Bắc Yên, ông Sồng A Mang (bản Cáo A, xã Làng Chếu) được bà con tín nhiệm bầu là người có uy tín của bản từ năm 2015. Bên cạnh tuyên truyền, vận động nhân dân trong bản chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông Mang còn tiên phong trong phát triển kinh tế, giúp người dân thay đổi tập quán sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Ông Hạng A Củ - Bí thư Đảng ủy xã Làng Chếu cho biết, người có uy tín của xã là các già làng, trưởng dòng họ, giúp cấp ủy, chính quyền xã nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với cộng đồng, tích cực tham gia phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống của bà con ngày càng được nâng cao, có điều kiện đóng góp vật chất, ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cùng với phát huy vai trò người tiêu biểu, uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, MTTQ các cấp tỉnh Sơn La đã chú trọng thực hiện quy định về công tác tổng hợp, báo cáo tình hình nhân dân và phản ánh ý kiến của nhân dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam; đồng thời thực hiện tốt việc nắm bắt tình hình nhân dân thông qua hoạt động của Mặt trận, nhất là công tác tham gia tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư. Năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh đã tổ chức trên 700 hội nghị tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La Hoàng Thị Lương Tâm cho biết, thời gian tới, MTTQ tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời tiếp tục đa dạng hoá các hình thức tập hợp đoàn kết đồng bào dân tộc, tôn giáo, phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, chức sắc, chức việc để vận động nhân dân và đồng bào có đạo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nâng cao vai trò người có uy tín trong xây dựng khối đại đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO