Gia Lai: Gặp mặt tuyên dương 42 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023

Hà Lê 06/10/2023 19:26

Ngày 6/10, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, vừa tổ chức gặp mặt tuyên dương 42 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đến từ các xã và thị trận của huyện Đức Cơ năm 2023.

Tặng giấy khen cho những người có uy tín trong đồng bào DTTS, huyện Đức Cơ vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Được biết, trong thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phòng trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Theo đó, MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên để rà soát, đánh giá có hiệu quả hoạt động, tác động của người có uy tín trong cộng đồng dân cư để thay thế, bổ sung nhằm đảm bảo về số lượng và chất lượng có hiệu quả trong công tác.

Được biết, trong năm 2023, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đức Cơ đã tham gia 107 buổi tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, thu hút hơn 6.267 lượt người tham dự.

Nhân dip này, UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện Đức Cơ đã tặng giấy khen cho 14 người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Đức Cơ vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lai: Gặp mặt tuyên dương 42 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023